sl Slovenščina

Pregled predloga Zakona o javnem naročanju – ZJN-3

Člani Komisije so pokomentirali nov predlog zakona o javnem naročanju – ZJN-3, ki je bil v javni obravnavi do konca maja in ne prinaša bistvenih novosti, uveljavlja nekaj novih pojmov, merilo za oddajo naročila je še vedno ekonomsko najugodnejša ponudba, najbolj revolucionarna sprememba v zakonu je objava odločitve o oddaji naročila na portalu.

Sklepi članov so bili, da predstavijo konkretne primere dobrih praks na področju javnih naročil, te primere pa razširijo tudi s primeri javno zasebnega partnerstva. Stališče Komisije oz. AmCham Slovenija bo predstavljeno tudi predstavniku Direktorata za javno naročanje.