sl Slovenščina

Predstavitev projekta »Gender Equality in Economy« in smernice dela Komisije


Prof. Morten je s svojo ekipo raziskovalcev predstavil projekt »Gender Equality in Economy« – enakost zastopanja spolov v upravah družb. Mnenje članov je bilo, da so vsaj kar se tiče farmacevtskih in IT podjetij pri nas ženske dobro zastopane v upravah družb.


Drugi del sestanka je bil namenjen »Dnevom delovnega prava«. Biljana Čamber Pavli je pripravila kratek pregled sprememb in novosti, ki temeljijo tudi na nedavno sprejetem socialnem sporazumu.