sl Slovenščina

Odgovori in rešitve “brainstorminga”, Petek, 8. maj 2015, Johnson & Johnson


Tokratni sestanek in dnevni red ima eno točko: postaviti okvir dokumenta “ Reforma zdravstvenega sistema v Sloveniji”. Omenjeni document bo vseboval ne le primere dobre prakse iz Slovenije in drugih držav, ampak tudi usmeritve, korake in rešitve kako vzpostaviti v Sloveniji vzdržen system zdravstva.