sl Slovenščina

Spoštovani člani AmCham Slovenija,

vabimo vas na redno letno skupščino, ki bo v torek, 24. septembra 2013, ob 18. uri, v Antiq Palace Hotel & Spa, Gosposka 10, Ljubljana.

Predlagan dnevni red:

Pozdravni nagovor – Matej Potokar, predsednik AmCham Slovenija

Ugotovitev sklepčnosti – kvorum

Predstavitev in glasovanje o spremembah statuta AmCham Slovenija

Predstavitve kandidatov in volitve predsednika in članov Sveta guvernerjev

Kandidat za predsednika AmCham Slovenija je:

Matej Potokar, generalni direktor Microsoftove enote za storitve v Srednji in Vzhodni Evropi, Microsoft

Kandidati za člane Sveta guvernerjev AmCham Slovenija so:

Thierry Villard, glavni direktor, Goodyear Dunlop Sava Tires

Sandi Češko, lastnik in predsednik uprave, Studio Moderna

Janez Škrubej, izvršni direktor za slovenski trg ter vodja oddelka za finančno svetovanje, Deloitte

Agata Jakončič, regijska direktorica za Balkan, Merck Sharp & Dohme

Predstavitev novega Ex-officio člana Sveta guvernerjev – predstavnika Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji

Poročilo o delu AmCham Slovenija za leto 2012 – 2013

· Dogodki

· Komisije

Poročilo volilne komisije

Razno

Želimo vas opozoriti, da ima vsak predstavnik člana AmCham pravico kandidirati in biti izvoljen v Svet guvernerjev. Kandidatura vsakega posameznika je veljavna, če jo pisno podpre najmanj sedem (7) članov. Prosimo vas, da nam morebitne predloge posredujete najkasneje do 6. septembra 2013 na sedež AmCham Slovenija oz. naslovite na izvršno direktorico po elektronski pošti ajsa.vodnik@amcham.si.

Po uradnem delu skupščine bo sledilo druženje z odlično ameriško slovensko glasbeno skupino Blow Up, ki je v zadnjih dveh letih nanizala preko 250 koncertov v Sloveniji in sosednjih državah.

Veselimo se srečanja z vami.

RSVP: najkasneje do 10. septembra 2013 na povezavi http://amchamassembly.eventbrite.com