sl Slovenščina

Imamo pet superfinalistov, pet izzivov, ki se bodo predstavili na uvodnem dogodku 6. kroga Partnerstva za spremembe. To so “Nakup vrednotnice za osebno dopolnilno delo (odd) – uporabnik naj izbere”, “Ureditev parkiranja osebne prenosne elektromobilnosti (električnih skirojev ipd.) v urbanih središčih”, “Moj košček Slovenije – vpeljava institucionalnega vrtičkarstva”, “Student life app (aplikacija študentsko življenje)”, in “Mladi na svoje – vzpostavitev platforme sodelovanja na področju stanovanjske problematike”.

Komisija “navdiha za Partnerstvo” je izmed 10 izzivov, ki so prispeli na razpis 6. kroga Partnerstva za spremembe, izbrala pet izzivov, ki se bodo predstavili na uvodnem dogodku 6. kroga Partnerstva za spremembe, ki bo v petek, 25. oktobra 2019, ob 9. uri v Centru inovativnega podjetništva (NLB CIP). Tam bomo skupaj izbrali tri izzive, ki jih bomo reševali v 6. krogu Partnerstva za spremembe, ki smo ga poimenovali “Povezani za akcijo”.

Do četrtka, 24. oktobra 2019, do 22. ure bo potekalo spletno glasovanje o 5 izzivih in ti glasovi bodo predstavljali 1/3 ocene končne izbire, drugo 1/3 bo vreden glas komisije na uvodnem dogodku in še 1/3 glas udeležencev na dogodku.

 

NAKUP VREDNOTNICE ZA OSEBNO DOPOLNILNO DELO (ODD) – UPORABNIK NAJ IZBERE

Upravna enota Mozirje

V 12. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je opredeljeno ODD. Posameznik, ki želi opravljati ODD mora ODD pred pričetkom opravljanja priglasiti na AJPES-u. Pogoj za legalno opravljanje ODD je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo je mogoče kupiti na Upravni enoti ali preko e-uprave. Vrednotnica velja za koledarski mesec. Upravne enote jo lahko izdajo samo za tekoči ali prihodnji mesec. Ker se stranke ne poslužujejo nakupov vrednotnic preko spletnega mesta e-uprava morajo zmeraj na upravno enoto in žal lahko kupijo vrednotnico samo za dva meseca hkrati, čeprav bi si želele nakup za daljše obdobje, ker je njihovo delo stalno vse mesece v letu. Rešitve tega problema si želijo stranke in upravna enota, saj bi lahko izbirali med nakupom vrednotnice za tekoči mesec ali za več mesecev. ODD je odlična priložnost za testiranje poslovne ideje posameznika, ki se lahko razvije v obetaven posel, je pa tudi dodatni zaslužek k dohodkom posameznikov.

 

UREDITEV PARKIRANJA OSEBNE PRENOSNE ELEKTROMOBILNOSTI (ELEKTRIČNIH SKIROJEV IPD.) V URBANIH SREDIŠČIH

Ministrstvo za infrastrukturo

Slovenija je doživela razcvet na področju osebne prenosne elektromobilnosti, katere največji del predstavljajo električni skiroji, ki so zložljivi in prenosni. Osebna prenosna elektromobilnost zmanjšuje prometno gnečo v urbanih središčih, vendar nima rešenega vprašanja parkiranja. Električnih skirojev ni možno zaklepati oziroma prikleniti na obstoječa parkirišča za kolesa, zato potrebujejo drugačno rešitev. Ureditev tega problema si želijo tako uporabniki tega načina osebnega transporta kot tudi pešci v njim namenjenih conah, lastniki lokalov, trgovin in tudi občine, ki identificirajo povečanje te oblike transporta in potrebo po prilagoditvi obstoječe infrastrukture temu namenu. Cilj tega projekta je omogočiti lastnikom oziroma uporabnikom osebne prenosne elektromobilnosti, da lahko pustijo osebno prevozno sredstvo na neki lokaciji v urbanem središču in gredo po opravkih vedoč, da je njihov osebni transporter varno parkiran.

 

MOJ KOŠČEK SLOVENIJE – VPELJAVA INSTITUCIONALNEGA VRTIČKARSTVA

Mladinski kulturni center Maribor

Slovenija ima kljub izjemnim naravnim danostim zelo nizko stopnjo samooskrbe – predvsem pri sadju in zelenjavi. Rešitev? Obsežna vpeljava institucionalnega vrtičkarstva. Institucionalno vrtičkarstvo pomeni vpeljavo vrtov oziroma površin za gojenje pridelkov (po zmožnostih) v šole, vrtce, zapore, domove za ostarele. Hrana je ultimativno zdravilo in pogoj za obstoj, nekaj pomembnega. Osrednja vizija je torej: manj uvoza, uspešna lokalna samooskrba, manj farmacevtskega posredovanja, bolj zdravi ljudje, bolj povezane skupnosti. Vsi se bomo bolj naučili ceniti hrano, sodelovanje z drugimi in postali bolj družbeno odgovorni.

 

STUDENT LIFE APP (APLIKACIJA ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE)

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Problem, ki bi ga naslavljal in tudi rešil predlagani naziv, je nizka stopnja digitalizacije komunikacije med študenti in visokošolskimi zavodi. Slogan »vse na enem mestu« pomeni referat za študentske zadeve, možnosti pridobivanja informacij, ki sicer izhajajo centralno, iz ene institucije, pa so razpršene, kar povzroča oteženo povezljivost tehnoloških rešitev v ozadju posameznih področij študentskega življenja. S posebno aplikacijo Pravne fakultete, ki bi bila prototip aplikacije za druge visokošolske zavode v Sloveniji, bi radi študentom omogočili vse na enem mestu, od povezljivosti s študijskimi zadevami, obštudijskimi dejavnostmi in drugimi oblikami učenja skozi zabavo. Taka aplikacija bi vsebovala (vsaj – izziv je predvsem v informacijah in idejah glede funkcionalnosti take aplikacije in vključenimi vidiki študentskega življenja):  • prenos objav s spletnih strani PF; • prenos urnika s spletnih strani PF; • vnos urnika/študijskega koledarja v koledar uporabnika; • možnost prijave/odjave na izpit; • pregled ocen; • možnost posredovanja SMS sporočila oziroma notifikacije v okviru aplikacije uporabniku, prijavljenemu za prejemanje posameznih vrst obvestil (govorilne ure, dogodki itd.); • seznam športnih aktivnosti; • posredovanje zdravega menija; • modul zdravo življenje s telovadno aplikacijo, opomnikom za pitje vode itd.

 

MLADI NA SVOJE – VZPOSTAVITEV PLATFORME SODLOVANJA NA PODROČJU STANOVANJSKE PROBLEMATIKE

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Možnost samostojnega bivanja v primernem stanovanju, pa naj bo to najemniško ali lastniško, je osnovi pogoj za doseganje samostojnosti, oblikovanje lastne družine in zagon uspešne poklicne poti. »Najprej štalca, pol pa kravca« se glasi eden bolj aktualnih slovenskih pregovorov. Žal pa pri nas mladi zelo težko grejo »na svoje« in če že, obstoječi stanovanjski fond ne upošteva sodobnih trendov in oblik bivanja in tako le v manjšem delu odgovarjajo na potrebe mladih. Zato ne preseneča, da sodi Slovenija med države, v katerih se mladi najkasneje odselijo od staršev – kar 85 % mladih, starih18–29 let, živi pri starših. Z neustrezno stanovanjsko politiko torej ne izgublja samo mladi posameznik, ampak tudi skupnost, družba kot celota, saj mladi nimajo osnovnih možnosti za izražanje svojih potencialov (pa naj bo to ustvarjanje družine, možnost zaposlitve v kraju izven bivanja staršev in podobno). Trenutno stanje je posledica dolgoletne nedodelane politike, ki izključuje ljudi iz praks načrtovanja in le redko naslavlja dejanske potrebe prebivalstva. Zato je nujno v družbi razviti mehanizme participacije, dialoga, sodelovanja in povezovanja čim večjega števila posameznikov in organizacij (javnih, gospodarskih in negospodarskih), ki bodo s svojimi idejami, praksami, potenciali in inovativnimi pristopi omogočali dvig kakovosti prostorskega načrtovanja in pripomogli k razvoju trajne obravnave stanovanjske problematike s poudarkom na inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitvah.