sl Slovenščina

Bled, 29. september 2015

Dne 29. 9. 2015 se bo na Bledu odvila prva letna več-sektorska konferenca skladnosti in etike poslovanja, v organizaciji Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja – EISEP, v sodelovanju z IEDC – Poslovno šolo Bled ter UN Global Compact Slovenije.

Tudi podjetja, ki poslujejo v Sloveniji so vse bolj soočena z visokimi pričakovanji glede učinkovitosti obvladovanja tveganj materialne ali moralne škode, ki bi nastala zaradi kršitev najrazličnejših predpisov ali etičnih kodeksov. Takšne zahteve postavljajo ne le notranji in zunanji nadzorniki, temveč tudi poslovni partnerji, analitiki, potrošniki, pa tudi širša javnost in so tesno povezane z ocenjevanjem verodostojnosti in profesionalnosti podjetja. V mnogokaterem poslovnem odnosu, je potrditev široke pogodbene klavzule o prevzemu zavez skladnosti poslovanja po mednarodni zakonodaji že kar predpogoj za sklenitev posla.

Funkcija skladnosti poslovanja je namreč vse pomembnejše orodje managementa za pridobitev celovite slike o profilu tveganosti podjetja, da lahko sprejema bolj informirane odločitve, da zagotovi dodatno urejenost sistema notranjega upravljanja, pa tudi za dodatno varovanje družbe in samih sebe pred pravno odgovornostjo, posledično pa krepi svoj ugled. Zmanjševanje izgub iz naslova nepravilnosti, ki jih lahko realizira dober in učinkovit program skladnosti, se lahko šteje v nekaj odstotkih od dohodkov podjetja.

Na jesenski konferenci skladnosti in etike na Bledu boste lahko s pomočjo odličnih strokovnjakov iz Slovenije in tujine pobližje spoznali z različnih vidikov, pa vendar od temeljev navzgor to novo funkcijo v sistemu upravljanja.

Steven Grubb iz Velike Britanije, uveljavljen strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami na področju implementacije in vodenja programov skladnosti, ki je deloval tudi na najvišjih ravneh vodenja, ta trenutek že pripravlja študije primerov in predstavitev orodij za delavnico, na kateri bomo krepili veščine upravljanja tveganj za skladnost.

Članom AmCham Slovenije je omogočen 15% popust na kotizacijo te celodnevne, interaktivne konference. V primeru zgodnje prijave, do 31. 7. pa še dodaten 5% popust.

Več o dogodku najdete na naslednji povezavi: http://eisep.si/aktivnosti/letna-konferenca/

Brošuro konference lahko prelistate tukaj: eisep_brosura_konferenca_bled2015_v3.pdf