sl Slovenščina

Sopredsedujoča Komisiji Klavdija Erjavec, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška pisarna in Matic Vošnjak, Competo ter Vida Dolenc Pogačnik, AmCham Slovenija so na sestanku predstavili prioritete Komisije: fleksibilnost šolstva/veščine 21. stoletja in vlaganje v trening in razvoj zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje in zakonodaja, tudi v povezavi z davčno zakonodajo, predvsem denarna nadomestila pri odpovedih.AmCham Slovenija in s tem Komisija se zaveda potrebe po zaščiti ranljivih skupin zaposlenih, zato tudi podpira tako zasnovano zakonodajo. Vzporedno pa razmišljamo o in zagovarjamo zakonodajo, ki obravnava poklice prihodnosti, ti zahtevajo fleksibilen trg dela in zakonodajo. Pomembno je celostno razumeti potrebe, tako nas zanima tudi pokojninska reforma, potrebe starejših na trgu dela, fleksibilne oblike zaposlitve glede na trende in nove poslovne modele.