sl Slovenščina

AmCham Komisija za spodbujanje investicij predstavlja “Soustvarjalni dialog: Slovenija – Priložnosti in izzivi na področju investicij”, ki vsebuje konkretne smernice za izboljšanje slovenskega investicijskega okolja. 


AmCham Komisija za spodbujanje investicij se je tematike spodbujanja investicij lotila že aprila 2017 na 4. Investicijski in razvojni konferenci Slovenia Business BridgeTM – Priložnosti v središču sprememb. Na inovativen način so soočili več kot 140 predstavnikov nosilcev sprememb, države, gospodarstva, znanosti, civilne družbe, predvsem pa so povabili številne investitorje, ki so že investirali v Sloveniji ali pa o tem razmišljajo. 


Na podlagi mnenj, ugotovitev in predlogov je komisija oblikovala dokument “Soustvarjalni dialog: Slovenija – Priložnosti in izzivi na področju investicij”, ki se zavzema tako za uvedbo kratkoročnih ukrepov kot dolgoročnih strateških sprememb. Pomemben poudarek je, da so izenačili slovenske in tuje investicije, in se zavzeli za investicije, ki prinašajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Ključnega pomena za to so učinkovito poslovno okolje, učinkovit trg dela in davčni sistem.


Več si lahko preberete v priloženem dialogu. 


Soustvarjalni dialog – ključni poudarki


Soustvarjalni dialog


Naložena dokumenta sta delovni verziji in se lahko spreminjata.