sl Slovenščina

AmCham Slovenija pozdravlja odločitev Vlade Republike Slovenije, da izvede celovito davčno reformo, ki naj bi stopila v veljavo 2024. Verjamemo, da bo oblikovana v konstruktivnem dialogu vseh deležnikov. Predvidljivost davčnega okolja, ki ga Slovenija zdaj žal ne zagotavlja, je namreč izjemnega pomena za načrtovanje razvojno naravnanega in konkurenčnega gospodarstva. Hkrati pa opozarjamo, da predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil podan v javno razpravo, po našem mnenju ne predstavlja koraka naprej v smeri prizadevanj za ugodnejše poslovno okolje in večjo konkurenčnost Slovenije v mednarodnem prostoru.

V AmCham Finančni komisiji, AmCham Komisiji za prihodnost dela in izobraževanja in AmCham Komisiji za spodbujanje investicij, ki delujejo v sklopu zagovorništva AmCham Slovenija, podpiramo nekatere ukrepe iz predloga predpisa, kot je olajšava za mlade, hkrati pa želimo opozoriti, da brez razvojno usmerjene davčne politike v Sloveniji, ki vključuje tudi razbremenitev plač tistih, ki prinašajo gospodarstvu najvišjo dodano vrednost, ne bomo dosegli preboja, obdržali visoko izobraženih ljudi ter zadržali in privabili podjetji, ki ustvarjajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

 

Odločna razbremenitev plač je potrebna za razvojni preboj in višanje dodane vrednosti v gospodarstvu

Gospodarstvo že leta opozarja in poziva k razbremenitvi plač zaposlenih, tudi tistih v višjih dohodninskih razredih. Delo v Sloveniji je namreč v primerjavi s primerljivimi evropskimi državami davčno nadpovprečno visoko obremenjeno, predvsem tisto v višjih dohodninskih razredih. Posledično to zavira razvoj in konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki je zelo odprto in tekmuje v globalni tekmi – tako za nove priložnosti kot za talente.

V AmCham komisijah opozarjamo predvsem na posledice ponovnega dviga davčne stopnje v zadnjem, 5. dohodninskem razredu s sedanjih 45 % na 50 %, kar bi pomenilo, da bi bili dohodki nad 74.000 EUR obdavčeni s 50 % davčno stopnjo, medtem, ko se denimo najvišji dohodninski razred v Nemčiji začne pri 277.825 EUR, nad to mejo pa je obdavčitev 45-odstotna. *

Še več, gospodarstveniki in davčna stroka že vrsto let pozivamo k uvedbi socialno-razvojne kapice na prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Menimo, da je to nujno potrebna investicija Slovenije, če želimo (p)ostati država, v kateri bodo naša podjetja lahko razvijala vrhunske izdelke in storitve, omogočala talentom in razvijalcem, da ostanejo v Sloveniji ter da bodo slovenska in mednarodna podjetja odpirala in obdržala razvojne centre in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.  Predlagamo, da se v 5. razredu davčna stopnja obdrži na 45%, hkrati pa predlagamo uvedbo socialno-razvojne kapice pri 2,5 kratniku povprečne plače – torej pri 4.600 EUR bruto, kar vključuje tudi kadre, kot so programerji, IKT strokovnjaki, inženirji in drugi, ki jih podjetja potrebujejo za preboj in dvig dodane vrednosti, kar je nujen predpogoj za uspešnost gospodarstva in s tem tudi višanje vseh plač.

* V besedilu se sklicujemo na članek Primerjava obdavčitve plač: Slovenci bolj obdavčeni od Nemcev, ki je bil 12. 8. 2022 objavljen na portalu Delo.si. Dostopno TUKAJ.

 

Predlagane spremembe vodijo v še večje pomanjkanje (visoko)kvalificirane delovne sile

Predlagane spremembe v Noveli Zakona o dohodnini, kot so nižanje splošne davčne olajšave, povečana davčna stopnja v najvišjem dohodninskem razredu ter povečana obdavčitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti, nas skrbijo predvsem v časih, ko je eden od glavnih izzivov večine podjetij v Sloveniji občutno pomanjkanje (visoko)kvalificirane delovne sile, kar velja predvsem za področje IKT-ja in drugih inženirskih industrij, ki so ključne za razvoj gospodarstva v prihodnosti. Podjetja, ki delujejo v Sloveniji, se za kadre in talente borijo na mednarodnih trgih. Trenutno uveljavljeni postopki zaposlovanja tujcev so že tako predlogi in preveč kompleksni, kar onemogoča hitrejše prilaganje tržnim razmeram in tako posledično prinaša negativen vpliv na konkurenčnost, neugodna davčna politika pa bo po mnenju komisij položaj še dodatno poslabšala.

 

Obdavčitev prodaje lastnih deležev kot dividend le nad pragom 10 %

Pri dohodkih iz kapitala se ponovno uvaja obdavčevanje izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot dividend. S tem se zmanjšuje možnost ohranjanja lastništva podjetij v rokah domačih lastnikov in zaposlenih, kar lahko na dolgi rok osiromaši narod, prav tako pa se ne izkoristi vseh multiplikativnih učinkov razvoja lokalnega okolja. Predlagamo ohranitev veljavne rešitve, ki povečuje  priložnost za krepitev delavskega lastništva v Sloveniji. Podpiramo predlog Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), da bi možnost prodaje lastnih deležev omejili na 10 odstotkov, kolikor lahko znaša odstotek lastnih delnic pri delniških družbah, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Kar bi presegalo navedeni prag pa bi se obdavčilo kot dividenda.

Za domače lastništvo je še bolj ključnega pomena bolj smiselna ureditev opcijskega nagrajevanja in obdavčevanja le tega.

 

Na prihod visokokvalificiranih zaposlenih močno vpliva tudi stanovanjska politika

Nenazadnje pa bi želeli opozoriti, da tako na obstoječe zaposlene brez stanovanj kot tudi na prihod talentov in potrebnih kadrov v Slovenijo vpliva tudi stanovanjska politika. Skrbi nas, da pri dohodkih iz oddajanja premoženja, vrnitev stopnje dohodnine na 25 % pomeni, da bo breme večje obdavčitve padlo na najemojemalce, kar bi pomenilo višje najemnine, stanovanja pa zato težje dostopna. S to odločitvijo bodo še bolj prizadeti ljudje s povprečnimi in podpovprečnimi prihodki, ki nimajo lastnih stanovanj. Posledično po mnenju omenjenih AmCham komisij prav tako obstaja nevarnost, da se bo povečala t. i. siva ekonomija. Zato predlagamo, da se davčna stopnja obdrži na 15%.

 

Za razvojno naravnano gospodarstvo je potrebno razvojno naravnano in predvidljivo davčno okolje

Slovenija mora ustvariti okolje, ki bo omogočilo, da bodo talenti razvijali svoje sposobnosti in jih nadgrajevali z različnimi veščinami. Obstoječ Zakon o dohodnini je bil pomemben signal, da si podjetij, ki imajo dolgoročen namen vlaganja in odpiranja delovnih mest v Sloveniji, želimo.

Skrbi nas tudi, da bo predlog zarezal v srednji razred; ob višanju davkov se bo kapital namreč še bolj umaknil, na dolgi rok pa to pomeni tudi manj denarja za javne servise kot so šolstvo, zdravstvo, javna uprava. Zato Vlado Republike Slovenije prosimo, da ponovno premisli o zgoraj omenjenih določilih predloga  in vzpostavi razvojno naravnano gospodarsko politiko, katere pomemben del je tudi razvojno naravnano davčno okolje. Prav tako pa opozarjamo na pomen stabilnosti in predvidljivosti davčnega okolja, torej celovitosti davčne reforme, ki bi omogočila davčnim zavezancem, da lahko bolje predvidijo svoje obveznosti na daljše časovno obdobje in ne na nenehne spremembe.

 

* V besedilu se sklicujemo na članek Primerjava obdavčitve plač: Slovenci bolj obdavčeni od Nemcev, ki je bil 12. 8. 2022 objavljen na portalu Delo.si. Dostopno TUKAJ.