sl Slovenščina

Svet se spreminja z veliko hitrostjo in pred nas postavlja nove izzive. Verjamemo, da prilagajanje na novo realnost s tradicionalnimi pristopi, ki temeljijo zgolj na preteklih izkušnjah, ne bo več zadostovalo. Začrtati in implementirati je potrebno nove inovativne poslovne, ekonomske in socialne koncepte ter pristope, ki nam bodo omogočali uspešno soočanje z izzivi, pred katere nas postavlja nova realnost. Prihodnost se ne bo zgodila jutri; dogaja se že danes.


AmCham Slovenija je ponosni partner Poslovnega Strateškega foruma Bled 2017. Osrednja tema letošnjega foruma bo vloga inovacij. Besedo inovacija lahko razumemo kot uspešno prilagoditev na že spremenjeno realnost. Za uspešno prilagajanje, transformacijo in izrabljanje ugodnih priložnosti, mora poslovni sektor pozorno spremljati dogajanje in spremembe na globalni ravni. Kdo so ključni 'motilci' v naši družbi in kdo bodo zmagovalci v bitki sprememb?


Poslovni Strateški forum Bled je del Strateškega foruma Bled (BSF), ki vse od leta 2006 enkrat letno povezuje glavne odločevalce z različnih področjih in spodbuja odprt dialog na temo sodobnih političnih, varnostnih in razvojnih izzivov ter iskanje inovativnih idej in rešitev. 


Letna konferenca Strateški forum Bled je vodilna konferenca v Srednji in Jugovzhodni Evropi, ki udeležencem zagotavlja platformo za razpravo o ključnih regionalnih in globalnih vprašanjih. Dogodek vsako leto privabi več kot 500 udeležencev, med njimi voditelje držav in vlad, ministre, diplomate, poslovne voditelje, akademike in medijske predstavnike s celega sveta. Forum ponuja edinstveno priložnost za bilateralna in multilateralna srečanja z najpomembnejšimi regionalnimi in svetovnimi akterji ter možnost mreženja med političnimi in gospodarskimi voditelji.


Več