sl Slovenščina

AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja, ki se z Dokumentom o stališčih aktivno vključuje v javno diskusijo o reformi zdravstvenega sistema, podpira in pozdravlja vsebino predloga Zakona o pacientovih pravicah.


“AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja ocenjuje predlog Zakona o pacientovih pravicah kot kakovosten korak k zaščiti univerzalnih pravic pacientov,” je izpostavila mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham Slovenija in nadaljevala: “Predlog zakona, katerega prednost je njegova praktična naravnanost, omogoča večjo zaščito pacienta, njegovo aktivno in transparentno vključevanje v celoten proces zdravljenja. Predlog zakona podpiramo, ker potrjuje zapisano stališče AmCham Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja, saj spodbuja odprto komunikacijo s pacientom kot partnerjem v procesu zdravljenja in ga postavlja v središče zdravstvenega sistema.”


O AmCham Komisiji za zdravstvo in kakovost bivanja ter povzetek ključnih stališč:


AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja vidi zdravstvo kot pomembno družbeno in ekonomsko področje ter priložnost za Slovenijo. Zdravstveni sistem, vključno z industrijo, povezano z zdravstvom (informacijske tehnologije, zavarovalništvo, farmacija, logistika, komplementarna medicina), zaposluje pretežno visoko izobražene ljudi, ki prinašajo družbi storitve z visoko dodano vrednostjo. Komisija podpira rešitve za kakovostno, moderno in konkurenčno zdravstvo, ki skupaj s turističnimi zmogljivostmi in naravnimi lepotami Slovenije lahko postane zanimiva in privlačna zdravstvena destinacija tudi za druge državljane EU. Tako bi zdravstvo kot pomembna panoga lahko dolgoročno znatno prispevalo k rasti BDP: 


 • Zavzema se za rešitve, ki so povezane z digitalizacijo bolnišnic in pacienta postavljajo v središče obravnave, mu zagotavljajo koordinirano in integrirano oskrbo, temelječo na osveženih in usklajenih kliničnih podatkih. Predlaga informacijske rešitve, ki zagotavljajo nujnost varovanja podatkov pacientov, podpirajo izvajanje zdravstvenih storitev in njihovo sledljivost.

   
 • Podpira nadaljevanje diskusije o spremembi mreže javnih bolnišnic, in sicer s predlogom specializacije regionalnih bolnišnic in uvajanjem t. i. specialističnih bolnišnic.

   
 • Podpira ločevanje in hkrati sobivanje javnega in zasebnega izvajanja zdravstvenih storitev.

   
 • Podpira avtonomno vodenje bolnišnic, uvajanje pravno-organizacijskih sprememb, ki omogočajo uvajanje korporativnega upravljanja in sodobnega vodenja bolnišnic, z jasno odgovornostjo in pooblastili.

   
 • Na področju HTA predlaga vzpostavitev neodvisne skupine strokovnjakov, ki bi delovala v okviru Ministrstva za zdravje RS. Skupaj s predlogi o ozaveščanju državljanov glede varovanja zdravja poudarja pomembnost ureditve financiranja zdravstva z ukrepi, ki ne povečujejo obremenitev gospodarstva in posledičnega zmanjševanja konkurenčnosti.

   
 • Zdravstvo naj se obravnava kot pomembna gospodarska panoga, ki je enakovreden sogovornik pri uvajanju sprememb v slovenski zdravstveni sistem.  


AmCham Komisiji za zdravstvo in kakovost bivanja so-predsedujeta dr. Alja Plevnik Kapun, GSK in Andrej Črepinšek, IBM.