sl Slovenščina

Izmenjave zaposlenih predstavljajo temelj Partnerstva za spremembe in po lanskem premoru jih bomo letos znova izvedli, a tokrat v malce drugačni obliki. V vmesnem času smo se namreč vsi prilagodili in osvojili nove načine dela, tako da bodo izmenjave za nas mala malica.

Tradicionalni »teden za izmenjave« smo razširili na obdobje med aprilom in junijem, ko se bodo izmenjave odvijale bodisi v živo bodisi na daljavo bodisi v kombinaciji – odvisno od razmer in individualnega dogovora med vami in organom javne uprave. Priporočamo, da se srečate najmanj dvakrat, sicer pa je izvedba izmenjave prepuščena vam.

 

In kdo bi vas letos sprejel na izmenjavo?

Ministrstva: Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Ministrstvo za obrambo (MORS).

Vladna služba: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR),

Organa v sestavi: Uprava za pomorstvo Republike Slovenije (URSP) in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKRTP).

Upravni enoti: Ljubljana in Nova Gorica.

Občini: Mestna občina Ljubljana in Kočevje.

Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).