sl Slovenščina

Poglejmo, kako gre našim ekipam. Skupno smo na 45% poti implementacije.


SPLETNA STRAN PARTNERSTA ZA SPREMEMBEMotivacija zaposlenih v JU


Števec: 50 %


 • Slogan: Javna uprava v formi
 • ​Posneli bodo vadbo za zaposlene, vključili bodo tudi ministre; po izvajanju ankete za zaposlene, štart v marcu 2017, čez eno leto bodo preverili učinke.
 • ​Uvedba metode pohvala sodelavca.


Medresorsko sodelovanje


Števec: 50%


 • Mentorstvo: kreiralo se je 30 mentorskih parov, med mentorji tudi predsednik vlade in 5 ministrov; organizacija mentorskega seminarja in priprava mentorske knjižice (zadaj logo AmCham ali Believe in Slovenia); dodatno PV skliče sestanek ministrov in mentijev in se predstavi način sodelovanja, bo tudi medijsko izpostavljeno
 • 3 vrednote: drzna odgovornost, igriva inovativnost, partnersko sodelovanje – izvedba ankete, kako zaposleni v javni upravi vidijo te tri vrednote. Z delavnico 1.2. so ugotovili, zakaj določeni pogledi  in na kak način se lahko vrednote širi v JU.
 • Agilni timi: oblikovali so se medresorski timi, izvedena bo delavnica za uvedbo drugačnih metod dela.


Veščine 21. stoletja


Števec: 50 %


 • Cilj za vpeljavo »design thinkinga« v šolah se je realiziral preko Javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.
 • Z januarjem 2017 zagon programa Partnerstvo po partnerstvu na MIZŠ in prvi dogodek izmenjave dobrih praks med podjetji in ministrstvom.
 • Planiran razpis za pridobivanje veščin učiteljev pri podjetjih.
 • Skupina se sedaj po uspešnem prvem koraku fokusira na opolnomočenje učiteljev na sistemski ravni, da bodo lahko veščine 21. stoletja predajali učencem.


Prijazne e-storitve


Števec: 50 %


 • Na e-upravi je že aktiven vodič za rojstvo otroka.
 • Vodič za poroke že narejen, za avto v izdelavi.


I feel Slovenia


Števec: 50 %


 • Izdelava generatorja email podpisa z I feel Slovenia logom za javno upravo.
 • Promocija pozicijskega slogana I feel Slovenia, green.creative.smart v gospodarstvu, s poudarkom na zagonskih podjetjih.
 • Povezava s SPIRIT in promocija I feel Slovenia na dogodkih ministrstev.