sl Slovenščina

Spet je prišel tisti čas v letu, ko bomo izmenjali zaposlene med javno upravo in gospodarstvom ter zagnali glavno kolesje našega Partnerstva za spremembe. 6. krog Partnerstva za spremembe spet prinaša novosti in nove izzive, pa tudi nove organe javne uprave, ki bodo sodelovali v izmenjavi.

Letošnja izmenjava zaposlenih prinaša pomembno novost. Izmenjave bodo potekale do enega tedna, kot običajno, a bodo lahko izvedene v času med marcem in junijem, torej se boste lahko z organom, kamor bi šli na izmenjavo, dogovorili, kdaj vam le-ta najbolj odgovarja.

Organi javne uprave, ki so pristali na sodelovanje, in ki bi vas z veseljem sprejeli medse, so:

– Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za infrastrukturo (MzI)

– Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Urad vlade za komuniciranje (UKOM), Urad republike Slovenije za Makroekonomske analize in razvoj (UMAR)

– Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP)

– Upravna enota Ljubljana, Upravna enota Domžale

– Občina Velika Polana, Občina Slovenske Konjice, Občina Medvode, Mestna občina Slovenj Gradec, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana

– Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

 

Če bi vas sodelovanje v izmenjavi zanimalo, se obrnite na brina.tomovic@amcham.si.

Vir fotografije: Canva