sl Slovenščina

'Učitelj sem/Učiteljica sem! Primeri dobrih praks učiteljev v osnovnih šolah', 'Izpisovanje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja – preprosta naloga, ki jo zmore vsak', in 'Povečanje dosega (uporabe) e-storitev javne uprave' so trije izzivi, ki so bili izbrani na uvodnem dogodku 5. kroga Partnerstva za spremembe in jih bomo reševali do junija prihodnje leto.


Minister za javno upravo Rudi Medved je v uvodnem pozdravu podprl program in izrekel priznanje vsem sodelujočim. »Ne pričakujemo, da bomo s tem programom spremenili svet, je pa to zagotovo kamenček na poti k spremembam. Nenazadnje so vsi mozaiki sestavljeni iz kamenčkov.« Dodal je še, da si želi, da bi se program čim bolj razširil, prijavljene izzive pa ocenil kot zelo zanimive, zaradi česar je bila izbira težka. Generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik se je novemu ministru zahvalila, da je tako hitro prepoznal, da je program odličen in ga podprl, ob tem pa se je zahvalila tudi celotni ekipi, ki uspešno izvaja dejavnosti v platformi za sodelovanje. »Ne delamo revolucije, temveč evolucijo. Vsi, ki so prijavili svoje izzive, ne le superfinalisti, so za nas zmagovalci,« je še dodala.


Za prva tri mesta se je potegovalo pet superfinalistov, ki jih je izmed 13 prispelih prijav predhodno izbrala komisija »navdiha« za Partnerstvo, ki so jo sestavljali Rudi Medved, minister za javno upravo, Nevenka Kržan, predsednica AmCham Slovenija in senior partnerka KPMG, Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, Edita Krajnović, direktorica Mediade in pobudnica projekta »Inženirke in inženirji bomo!«, in Nana Šumrada Slavnič, vodja Snežne kepe 2.0 in vodja pravne službe v Outfit7. Že v uvodu so člani komisije povedali, da so imeli izjemno težko delo, saj so bili vsi izzivi in predlogi dobri, saj so vsak zase izpostavili pomemben vidik družbe, na katerem bi bilo potrebno graditi.Izbrali smo tri izzive

Končni izbor izzivov je bil seštevek glasovanja preko spleta (v anketi smo prejeli 432 glasov), glasov prisotnega občinstva in glasov komisije. Med izbrane izzive se je uvrstil izziv 'Učitelj sem/Učiteljica sem! Primeri dobrih praks učiteljev v osnovnih šolah', ki ga je prijavila AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja. »Zelo sem vesela, da so vsi prepoznali vrednost in težo našega projekta. Vedeli smo, da sta namen in plan dela prava, tako močna podpora tako javnega sektorja kot gospodarstva pa nam je dala krila. Čutila sem, da sta oba sektorja že od začetka popolnoma zedinjena in s skupno energijo stopamo naprej,« je povedala Deana Jezeršek, soustanoviteljica in vodja izobraževanja in razvoja v podjetju LanguageSitter, in pobudnica izziva.


V 5. krogu Partnerstva za spremembe bomo reševali tudi izziv 'Izpisovanje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja – preprosta naloga, ki jo zmore vsak', ki ga je prijavila Upravna enota Šmarje pri Jelšah. »Ponosni smo, da je naš izziv med top tremi izzivu v okviru Partnerstva za spremembe. Upravna enota Šmarje pri Jelšah bo tako aktivno vpletena v iskanje rešitve, ki bo prijazna tako uporabnikom, kot javnim uslužbencem. Naša družbena odgovornost je, da smo aktivni pri iskanju boljših rešitev,« je povedala Jasna Junkar, načelnica Upravne enote Šmarje pri Jelšah.Med tri zmagovalce se je prebil tudi izziv 'Povečanje dosega (uporabe) e-storitev javne uprave', ki ga je prijavila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). »Poslanstvo AJPES-a je zagotavljati informacije in podatke na uporabnikom prijazen način. V tem segmentu je AJPES le kamenček v mozaiku spletnih rešitev drugih organov javne uprave. Izziv je namreč ravno povezovanje in deljenje dobrih praks, ki prinašajo boljšo informiranost uporabnikov in zaupanje v delo državnih organov. Ob izboru našega izziva med tri naj-izzive smo ponosni na svoje poslanstvo ter zadovoljni s potrditvijo in prepoznavanjem komisije in javnosti, da je informiranje in spodbujanje uporabe e-storitev javne uprave pomemben gradnik  za ustvarjanja sodobne, državljanom prijazne in vse vključujoče družbe,« pa je povedala Mojca Kunšek, direktorica AJPES-a.


IZGLASOVANI IZZIVI


UČITELJ SEM/UČITELJICA SEM! PRIMERI DOBRIH PRAKS UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH

Komisija za prihodnost dela in izobraževanja, AmCham Slovenija


Slovenski izobraževalni sistem je pripomogel k razvoju nekaterih izjemnih posameznikov, ki so prepoznani v svetu in spreminjajo svet na bolje, in je v svetovnem merilu prepoznan kot dober, a se zdi, da ni v koraku s časom in ima v Sloveniji pogosto negativen sloves. Z vsakim letom je deležen ostrejših kritik in pozivov k spremembam. Kako prekiniti ta začarani krog in izboljšati obstoječi šolski sistem? Na splošno velja prepričanje, da je rešitev v drugačnem učnem načrtu in se posledično največ energije posveča temu deležniku, komisija pa ključ do spremembe šolskega sistema vidi v človeku, v opolnomočenju ravnateljev in učiteljev. Skozi razpis bi našli tiste učitelje, ki s svojim delom in rezultati izstopajo, so vzor pedagoškemu poklicu in svoje poslanstvo jemljejo resno in odgovorno. Nagradili bi jih in jih izpostavili, kot ambasadorji učiteljskega poklica pa bi za učiteljski poklic ponovno navdušili obstoječe učitelje. Želeli bi vzpostaviti sistem mentorstva med učitelji in partnerstva med učitelji in šolami – izmenjave dobrih praks.IZPISOVANJE ZAHTEVE ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA – PREPROSTA NALOGA, KI JO ZMORE VSAK

Upravna enota Šmarje pri Jelšah


Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja je obrazec, ki je nepregleden in zahteva vpisovanje veliko nepotrebnih podatkov. Najbolj nejasni so podatki o pridobljenih mnenjih in soglasjih, ki so pogosto že del projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki je priloga zahtevka. Hkrati postane zahtevek del gradbenega dovoljenja, zato se morata zahtevek in gradbeno dovoljenje popolnoma ujemati v navajanju podatkov. To pomeni, da morajo investitorji v primeru naknadno pridobljenih mnenj in soglasij zahtevek dopolnjevati. Na upravni enoti si želijo, da bi bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja preprost, da bi ga brez težav izpolnila vsaka neuka stranka. Vseboval bi le podatke, ki so potrebni za vložitev vloge, ostali podatki, potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja, pa so tako razvidni iz projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Zahtevek bi vseboval le podatke o investitorju, vrsti gradnje in podatke o lokaciji gradnje.


POVEČANJE DOSEGA (UPORABE) E-STORITEV JAVNE UPRAVE

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES


Institucije javne uprave ponujajo številne elektronske storitve tako državljanom kot tudi poslovnim subjektom, ki pa zaradi pomanjkljive seznanjenosti splošne javnosti o digitalnih orodjih in storitvah večinoma niso izkoriščene v obsegu, načrtovanem pri njihovem snovanju. Informacije o elektronskih storitvah in možnostih njihove uporabe pogosto niso dovolj izpostavljene (lahko dostopne) in predstavljene na uporabniku razumljiv in prijazen način, končni uporabniki pa niso dovolj seznanjeni z možnostmi in orodji elektronskega poslovanja. Večja uporaba elektronskih storitev bi prinesla pozitivne učinke tako za uporabnike kot tudi za oblastne organe, tudi institucije javne uprave pa bi lahko optimizirale svoje procese preko uporabe že obstoječih servisov drugih institucij. Elektronske storitve javne uprave so uporabniku prijazne, dostopne preko enotne vstopne točke, neodvisne od platforme in varne za uporabo, večina enostavnih upravnih postopkov z državljani in podjetji pa bi lahko potekala elektronsko, z uporabo digitalnih orodij.