sl Slovenščina

‘Mladi na svoje – vzpostavitev platforme sodlovanja na področju stanovanjske problematike’, ‘Moj košček Slovenije – vpeljava institucionalnega vrtičkarstva’, ‘Nakup vrednotnice za osebno dopolnilno delo’ in ‘Mobilna aplikacija e-Davki’ so štirje izzivi, ki so bili izbrani na uvodnem dogodku 6. kroga Partnerstva za spremembe in jih bomo reševali do junija prihodnje leto.

Na uvodnem dogodku 6. kroga Partnerstva za spremembe, nacionalne platforme sodelovanja, ki jo vodita AmCham Slovenija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, in ki poteka pod sloganom “Povezani za akcijo”, smo izbrali štiri izzive, ki jih bomo v sodelovanju in s skupnimi močmi reševali do junija prihodnje leto. Kot je v svojem uvodnem govoru poudarila Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija, gre pri Partnerstvu za spremembe predvsem za sodelovanje in podiranje preprek med javno upravo in gospodarstvom pa tudi drugimi deležniki v družbi. In pozitivni naboj projekta je tisti, ki bi se moral razširiti v celotni družbi, saj lahko le s sodelovanjem dosežemo spremembe.

Za prva mesta se je potegovalo pet superfinalistov, ki jih je izmed 10 prispelih prijav predhodno izbrala komisija, ki so jo sestavljali Sašo Berger, predsednik AmCham Slovenija in predsednik uprave S&T Slovenija, Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, Deana Jezeršek, vodja razvoja in izobraževanja, LanguageSitter, Jasna Junkar, načelnica upravne enote Šmarje pri Jelšah, in mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Že v uvodu so člani komisije povedali, da so imeli izjemno težko delo, saj so bili vsi izzivi in predlogi dobri, saj so vsak zase izpostavili pomemben vidik družbe, na katerem bi bilo potrebno graditi.

Končni izbor izzivov je bil seštevek glasovanja preko spleta (v anketi smo prejeli 579 glasov), glasov prisotnega občinstva in glasov komisije. Med izbrane izzive se je uvrstil izziv ‘Mladi na svoje – vzpostavitev platforme sodelovanja na področju stanovanjske problematike’, ki ga je prijavilo Kulturno izobraževalno društvo PiNA, izziv ‘Moj košček Slovenije – vpeljava institucionalnega vrtičkarstva’, ki ga je prijavil Mladinski kulturni center Maribor, ‘Nakup vrednotnice za osebno dopolnilno delo – uporabnik naj izbere’, ki ga je prijavila Upravna enota Mozirje, in ‘Mobilna aplikacija e-Davki’ Finančne uprave RS.

 

IZGLASOVANI IZZIVI

 

NAKUP VREDNOTNICE ZA OSEBNO DOPOLNILNO DELO (ODD) – UPORABNIK NAJ IZBERE

Upravna enota Mozirje

V 12. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je opredeljeno ODD. Posameznik, ki želi opravljati ODD mora ODD pred pričetkom opravljanja priglasiti na AJPES-u. Pogoj za legalno opravljanje ODD je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo je mogoče kupiti na Upravni enoti ali preko e-uprave. Vrednotnica velja za koledarski mesec. Upravne enote jo lahko izdajo samo za tekoči ali prihodnji mesec. Ker se stranke ne poslužujejo nakupov vrednotnic preko spletnega mesta e-uprava morajo zmeraj na upravno enoto in žal lahko kupijo vrednotnico samo za dva meseca hkrati, čeprav bi si želele nakup za daljše obdobje, ker je njihovo delo stalno vse mesece v letu. Rešitve tega problema si želijo stranke in upravna enota, saj bi lahko izbirali med nakupom vrednotnice za tekoči mesec ali za več mesecev. ODD je odlična priložnost za testiranje poslovne ideje posameznika, ki se lahko razvije v obetaven posel, je pa tudi dodatni zaslužek k dohodkom posameznikov.

 

MOJ KOŠČEK SLOVENIJE – VPELJAVA INSTITUCIONALNEGA VRTIČKARSTVA

Mladinski kulturni center Maribor

Slovenija ima kljub izjemnim naravnim danostim zelo nizko stopnjo samooskrbe – predvsem pri sadju in zelenjavi. Rešitev? Obsežna vpeljava institucionalnega vrtičkarstva. Institucionalno vrtičkarstvo pomeni vpeljavo vrtov oziroma površin za gojenje pridelkov (po zmožnostih) v šole, vrtce, zapore, domove za ostarele. Hrana je ultimativno zdravilo in pogoj za obstoj, nekaj pomembnega. Osrednja vizija je torej: manj uvoza, uspešna lokalna samooskrba, manj farmacevtskega posredovanja, bolj zdravi ljudje, bolj povezane skupnosti. Vsi se bomo bolj naučili ceniti hrano, sodelovanje z drugimi in postali bolj družbeno odgovorni.

 

MLADI NA SVOJE – VZPOSTAVITEV PLATFORME SODLOVANJA NA PODROČJU STANOVANJSKE PROBLEMATIKE

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Možnost samostojnega bivanja v primernem stanovanju, pa naj bo to najemniško ali lastniško, je osnovi pogoj za doseganje samostojnosti, oblikovanje lastne družine in zagon uspešne poklicne poti. »Najprej štalca, pol pa kravca« se glasi eden bolj aktualnih slovenskih pregovorov. Žal pa pri nas mladi zelo težko grejo »na svoje« in če že, obstoječi stanovanjski fond ne upošteva sodobnih trendov in oblik bivanja in tako le v manjšem delu odgovarjajo na potrebe mladih. Zato ne preseneča, da sodi Slovenija med države, v katerih se mladi najkasneje odselijo od staršev – kar 85 % mladih, starih18–29 let, živi pri starših. Z neustrezno stanovanjsko politiko torej ne izgublja samo mladi posameznik, ampak tudi skupnost, družba kot celota, saj mladi nimajo osnovnih možnosti za izražanje svojih potencialov (pa naj bo to ustvarjanje družine, možnost zaposlitve v kraju izven bivanja staršev in podobno). Trenutno stanje je posledica dolgoletne nedodelane politike, ki izključuje ljudi iz praks načrtovanja in le redko naslavlja dejanske potrebe prebivalstva. Zato je nujno v družbi razviti mehanizme participacije, dialoga, sodelovanja in povezovanja čim večjega števila posameznikov in organizacij (javnih, gospodarskih in negospodarskih), ki bodo s svojimi idejami, praksami, potenciali in inovativnimi pristopi omogočali dvig kakovosti prostorskega načrtovanja in pripomogli k razvoju trajne obravnave stanovanjske problematike s poudarkom na inovativnih, skupnostnih in trajnostnih rešitvah.

 

MOBILNA APLIKACIJA e-DAVKI

Finančna uprava RS

Zastopniki poslovnih subjektov (npr. direktorji, ravnatelji, prokuristi…) imajo že sedaj preko spletnega portala e-Davki dostop do davčnih podatkov podjetja, ki ga zastopajo. Ampak zaradi kompleksnosti davčnih vsebin mnogi zakoniti zastopniki pooblaščajo davčne svetovalce ali računovodske servise za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti. Zaradi tega mnogi niti niso motivirani, da bi tudi sami uporabljali portal e-Davki in se vsaj seznanjali z osnovnimi davčnimi podatki kot so npr. pregled zapadlih obveznosti, pregled vloženih dokumentov s strani podjetja ter pregled prejetih dokumentov s strani FURS. Predvsem prejeti dokumenti predstavljajo dodatno skrb za zakonite zastopnike, ker FURS vroča zgolj elektronsko preko e-Davkov in ne več v papirju. Tako se mnogokrat zgodi, da zakoniti zastopniki podjetja niso seznanjeni, da jih v e-Davkih med prejetimi dokumenti čaka vročen dokument. Ker z vročitvijo začne teči morebitni rok, v katerem FURS podjetju naloži izpolnitev določene obveznost, ali morebitni rok, v katerem lahko podjetje uveljavlja določeno pravico, ga po preteku roka doletijo tudi negativne posledice.

 

Cilj izziva je zastopnikom podjetij omogočiti enostavno in hkrati še vedno dovolj varno registracijo v mobilno aplikacijo e-Davki, ki bo vsebovala pregledne in koristne funkcionalnosti in s tem spodbuditi zastopnike, da tudi sami sproti spremljajo davčne vsebine svojega podjetja. S tem jim želimo omogočili lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti in uveljavljanje pravic.

Vir fotografije: Canva