sl Slovenščina

Ameriška gospodarska zbornica Slovenije-AmCham Slovenija je glas mednarodne skupnosti za boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. V okviru AmCham Slovenija deluje 8 strokovnih delovnih komisij, v okviru katerih deluje več kot 230 strokovnjakov. S svojim znanjem, izkušnjami in pogledi želimo sodelovati in prispevati k razvoju Slovenije.AmCham Slovenija podpira prenos EU tobačne direktive in s tem cilj Ministrstva za zdravje, da izboljša javno zdravje in zaščiti mladino pred škodljivimi učinki kajenja. Vendar pa želimo opozoriti na problematičnost predlaganih ukrepov, povezanih z »enotno embalažo«.

Ocenjujejo, da bi ta ukrep neposredno negativno učinkoval na dveh konkretnih področjih:

· Na področju učinkovite zaščite pravic intelektualne lastnine kot bistvenega elementa uspešnega gospodarstva

· V povišani stopnji nezakonite trgovine, kar za Slovenijo v tem trenutku predstavlja resno varnostno tveganje.

Učinkovita zaščita pravic intelektualne lastnine je bistven element uspešnega gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest in rasti s spodbujanjem konkurence in inovacij. AmCham Slovenija nasprotuje neupravičenim omejitvam pravic intelektualne lastnine in prostega pretoka blaga v vseh sektorjih. Evropske direktive so jasne in menimo, da bi morala slovenska zakonodaja spoštovati celostna načela EU, vključno s pravicami intelektualne lastnine in načeli notranjega trga. Blagovna znamka je namreč izključna in premoženjska pravica absolutne narave in predstavlja zasebno lastnino. Ustava Republike Slovenije sicer dopušča posege v zasebno lastnino, vendar le pod določenimi pogoji, to je, če je zadoščeno zahtevam po testu sorazmernosti med javnim in zasebnim interesom ter da je nadomestilo določeno z zakonom. Menimo, da je ukrep neustrezen, ker ogroža samo bistvo lastnine, je v nasprotju z mednarodnimi sporazumi in posredno spodbuja nelegalno trgovino. štiri države izpodbijajo enotno embalažo pred arbitražnim senatom Svetovne trgovinske organizacije (WTO TBT). Gre za enega od največjih izzivov s katerim se sooča Svetovna trgovinska organizacija (STO) in verjamemo, da bi bilo nespametno, da bi Slovenija nadaljevala s postopki glede enotne embalaže dokler STO o tem dokončno ne odloči. Uveljavitev omejitev pravic intelektualne lastnine lahko ustvari precedenčni primer tudi za ostale sektorje, vrste blaga in storitev.

Drugi vidik in nenamerna posledica uvedbe enotne embalaže je tudi porast nezakonite trgovine, ki je v Sloveniji že prisotna. Uvedba enotne embalaže bi lahko vodila še do povišanih stopenj le-te. Po podatkih KMPG[1] je obseg nezakonite trgovine s cigaretami v EU velik – leta 2014 je bil ta odstotek ocenjen na 10,4 odstotkov vse porabe. Pomenljiv pa je tudi podatek, da izgubljeni davčni prilivi zaradi črnega trga oškodujejo EU davkoplačevalce za več kot 11 milijard evrov letno. V EU štiri tržišča predstavljajo vzorčni trg za uvajanje enotne embalaže, vendar podatki žal kažejo, da imajo vsa najvišji odstotek ilegalne trgovine. Ta podatek je zelo indikativen. Vse skupaj pa ta trenutek tudi zelo pomembno tako za slovensko gospodarstvo kot za nacionalno varnost.

Oba vidika uvedbe enotne embalaže prinašata vrsto nezaželenih učinkov, ki bi morali biti deležni temeljitega razmisleka in strokovne obravnave. Izpostavljamo in naprošamo, da se obema omenjenima vidikoma temeljito posveti, saj izpostavljata vrsto pravnih vprašanj ter ekonomskih posledic.

Želimo si, da bi Ministrstvo za zdravje raziskalo alternative predloge, ki bodo učinkovito dosegli cilje. Hkrati pa bo intelektualna lastnina ohranjena in zaščitena, prav tako pa ne bo dodatnega pritiska nezakonite trgovine.

S spoštovanjem se zahvaljujemo za pozornost in smo na voljo za vsa pojasnila.

American Chamber of Commerce – AmCham Slovenia

Ameriška gospodarska zbornica-AmCham Slovenija

Dunajska 156, 1000 Ljubljana

+386 8 205 13 50

office@amcham.si[1] KPMG Report, Project Sun: A study of the illicit cigarette market in the European Union, 2014