sl Slovenščina

ODI Odvetniška družba Ilić zagotavlja kompleksne pravne storitve svojim strankam iz področja gospodarstva, industrije in finančnega sektorja preko mreže svojih odvetniških pisarn v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem, zlasti iz gospodarskega, statusnega, insolvenčnega prava, pogodbenih poslov, delovnega prava, zavarovalnega prava, sporov, konkurenčnega prava, prava nepremičnin, prava transakcij ter združitev in prevzemov.

Predan team strokovnjakov razpolaga s specialističnimi znanji na področju statusnega prava, insolvenčnega prava, gospodarskega prava, prava intelektualne lastnine, civilnega prava ter mdr. statusom odvetnika specialista iz gospodarskega in insolvenčnega prava, magisterijem prava iz Univerze Cambridge v Veliki Britaniji, magisterijem prava iz Univerze v Ljubljani, licenco sodnega tolmača za angleški jezik.

Team strokovnjakov iz mreže pisarn posluje v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem, srbskem in makedonskem jeziku.