sl Slovenščina

Tempo sodobnega vsakdana narekuje nove smernice  v domala vseh, tudi na videz dokaj tradicionalnih panogah. Pri tem računovodstvo ni nikakršna izjema, prav nasprotno – deležniki na trgu smo se s prihodom novih tehnologij in sodobnih načinov poslovanja, celo novih (kripto)valut, znašli pred velikim izzivom, kako v okviru precej togih zakonskih predpisov in regulativ najti prave rešitve, s katerimi bi strankam lahko omogočili nemoteno poslovanje in jim hkrati zagotovili davčno varnost.

Ob vsem navedenem ni težko ugotoviti, da se težišče posla sodobnih računovodskih servisov čedalje bolj pomika na stran strokovnih in učinkovitih svetovalnih storitev, medtem ko je za obdelavo čedalje večjih količin podatkov ključnega pomena predvsem čim večja avtomatizacija. Ne nazadnje živimo v času, ko pametne tehnologije že lahko prevzamejo veliko število nalog, za katere so bili še ne tako dolgo nazaj potrebni knjigovodje. Če želimo narekovati smernice v branži, smo se morali z izzivom pogumno spopasti in do nedavnega med seboj ločen, a bogat nabor storitev in znanj združiti ter strankam ponuditi enoten produkt.

Unija Smart Accounting (USA) ponuja tisto nekaj več, kar sodobno podjetje oz. podjetnik danes zagotovo potrebujeta. Pri snovanju USA nas je vodila predvsem ideja, da vse tisto, kar za nas lahko opravi tehnologija, dejansko prepustimo tehnologiji, medtem ko naše znanje raje usmerimo neposredno k stranki in ji na podlagi analiz iz zbranih podatkov poskusimo ponuditi najboljše svetovalne storitve ter ji pomagati, da bo v danih okoliščinah sprejemala najboljše poslovne odločitve.

Strankam tako že na samem začetku procesa, torej pri zbiranju podatkov, ponudimo IT rešitve, s katerimi podatke digitaliziramo. Brezpapirno poslovanje oz. digitalizacija je namreč predpogoj, da lahko v nadaljevanju proces avtomatiziramo. Seveda računovodja oz. računovodski strokovnjak še naprej ostaja osrednji vezni člen, ki skrbi za ažurno obdelavo podatkov in pravočasno posredovanje aktualnih informacij. Hkrati s tem pa naši računovodski strokovnjaki s svojim znanjem ključno pripomorejo pri pravilnih finančnih in poslovnih odločitvah, pomagajo pa tudi pri načrtovanju, pripravljanju, izvajanju in nadziranju poslovanja.

Rešitve, ki jih razvijamo s timom naših strokovnjakov, pridejo do izraza pri poročanju rezultatov, tako do zunanjih inštitucij, kot tudi do samih strank (interno poročanje). V okviru USA smo razvili tudi napreden sistem poročanja Reporting 5.0, ki s pomočjo poslovne inteligence (Unija BI) in vizualiziranih podatkov v realnem času omogoča vpogled v kompleksna razmerja poslovanja.

V sklepnem koraku analiz pa je na potezi še skupina izkušenih Unijinih svetovalcev, strokovnjakov z različnih področij, ki skupaj s stranko poročila pregleda, jih analizira ter ponudi učinkovite, konkretne in praktične rešitve za izboljšanje poslovanja, tako doma kot v tujini. Na enem mestu namreč ponujamo davčno, pravno, poslovno in finančno svetovanje.

Krog je s tem zaključen. Če k vsemu omenjenemu prištejemo še mednarodno prisotnost, je začrtana pot računovodstva nove generacije in ponudili pravi odgovor na poslovne izzive sodobnega časa. Sicer pa je že znano, da »začnemo, ko drugi obupajo«. 

Avtor članka: Unija računovodska hiša