sl Slovenščina

Maribor, 17. junij 2015

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi in SPIRIT Slovenija, javna agencija, so v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta objavili razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015. Razpis za nagrado Horus je tokrat objavljen že sedmič, z njim pa želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Za nagrado HORUS 2015 se lahko tako potegujejo: podjetja (mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi. Objavljeni so še trije razpisi za posebna priznanja: posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, posebno priznanje novinarju/ki ter v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu razpis za posebno priznanje Slovencem v zamejstvu in po svetu. Razpis za vse kategorije je odprt do 25. septembra 20Častni pokrovitelj nagrade je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Dosedanji prejemniki priznanj in nagrad Horus iz preteklih let so 11. junija 2015 ustanovili Poslovni klub Horus, ki združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih praks in tako povezuje slovenska družbeno odgovorna podjetja.

Zasnovo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus sta spomladi 2008 pripravila Sekcija za spodbujanje družbene odgovornosti v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi in IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Prvič je bila podeljena junija 2009, doslej pa so se projektu pridružili številni podporni partnerji, zlasti iz vrst strokovno-interesnih organizacij in medijev.

Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij in posameznikov. Nagrada HORUS bo letos podeljena že sedmič. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom določene standarde poštenega in zato uspešnega poslovanja. Kandidate za posebna priznanja lahko predlagajo tako pravne, kot fizične osebe.

Nagrada HORUS je namenjena zlasti pravnim osebam, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v samem upravljanju organizacij, v odnosu do okolja, do zaposlenih, do dobaviteljev in kupcev, do drugih déležnikov ter do širše družbe. Ob prijavi na razpis podjetja pridobijo vprašalnik, ki je orodje za analizo njihovega družbeno-odgovornega delovanja, nepristransko oceno zunanjih strokovnjakov, članstvo v Poslovnem klubu Horus ter možnost prejeti priznanje in nagrado Horus. Mnogi dosedanji kandidati so si tako analizirali obstoječo in oblikovali prihodnjo strategijo družbene odgovornosti, ob tem pa pridobili še povečan ugled v javnosti, večje zadovoljstvo in inovativnost zaposlenih ter posledično povečano gospodarsko rast.

V okviru nagrade Horus bodo letos podeljena tri posebna priznanja (1) za posameznika oz. organizacijo, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, (2) za novinarja/ko in (3) za podjetnika/co s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu. Na razpis za podjetja in zavode se kandidati prijavijo sami. Kandidate za posebna priznanja predlagajo drugi posamezniki, organizacije, ustanove, podjetja ipd., prav tako velja za posebno priznanje za novinarja, kamor se lahko novinarji prijavijo sami ali pa jih predlagajo druge pravne ali fizične osebe. Prijavnin za kandidate za posebna priznanja ni. Več informacij o razpisih je na voljo na spletni strani nagrade Horus.

Lani so nagrado HORUS v kategoriji podjetja prejeli: mikro-majhna podjetja: Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: DOSOR, dom starejših občanov d.o.o., velika podjetja: Lidl d.o.o. kd. ter socialna podjetja: Razvojna agencija Etri, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p. Nagrado HORUS 2014 v kategoriji zavodi je prejela Bolnišnica Sežana.

Posebno priznanje in nagrado za Podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, je prejel Gábor Ropos – Madžarska. Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Jani Vidic, Nataši Zanuttini in Jerneji Jevševar (Ekipa Vala 202) ter Editi Cetinski Malnar (RTV Slovenija). Splošno posebno priznanje pa je prejela dr. Darja Piciga.

Poslovni klub HORUS je klub družbeno odgovornih podjetij, finalistov in nagrajencev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus. V njem se združujejo dosedanji prijavljeni na ta razpis ter nagrajenci in finalisti te nagrade.

»Pobuda za ustanovitev Horus kluba izvira iz želje, da bi postala družbena odgovornost neločljiv del »genetskega zapisa« podjetij v Sloveniji, da bi presegli zgolj razmišljanje o družbeni odgovornosti kot dejanjih, pač pa kot načinu življenja in seveda poslovanja. Družbena odgovornost je mnogo več kot le humanitarna gesta, je zavedanje podjetja o svojih učinkih na okolje in družbo, v kateri deluje, ter njegova zaveza k ustvarjanju boljšega sveta. To lahko naredimo le tako, da v svojem delovanju po svojih najboljših močeh sistematično skrbimo za zmanjševanje ali celo odpravljanje morebitnih negativnih ter krepimo, nadgrajujemo in ustvarjamo pozitivne družbene učinke,« je o Poslovnem Klubu Horus povedala Tina Cipot iz podjetja Lidl Slovenija k.d. d.o.o..

»Klub smo ustanovili minuli četrtek, 11.6.2015, saj menimo, da je sedaj nastopil čas, da naredimo skupno zavezo Sloveniji in pomagamo tudi drugim podjetjem krepiti družbeno odgovornost. Želimo sodelovati z odgovornimi podjetji in z njimi nadgrajevati naše delo,« je dodal Jure Triller iz podjetja Identiks kartični sistemi d.o.o.. Tina in Jure sta bila tudi prva pobudnika nastanka tega kluba, ki sta skupaj s Tadejo Ozebek iz IBM Slovenija d.o.o. in inštitutom IRDO pripravila zasnovo delovanja tega kluba. »Zlasti tista podjetja, ki se še niso prijavila na razpis za nagrado Horus, vabimo, da se prijavite na razpis za pridobitev nagrade Horus v tekočem letu in da se nam tako pridružite v Poslovnem klubu HORUS. Več kot nas bo, prej bo Slovenija bolj družbeno odgovorna,« je ob ustanovitvi kluba še dodal Jure Triller.

Dodatne informacije:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Anita Hrast, direktorica

gsm: 031 344 883

e-pošta: nagrada.horus@irdo.si