sl Slovenščina

V skladu s kriterijem in strategijo, ki so jo sprejeli Predsednik AmCham Slovenija, Svet guvernerjev in Komisija za članstvo, da mora biti v AmCham več kot 50% članov v kategoriji Corporate, bomo vloge za članstvo, za kategorijo Small business, sprejemali in obravnavali trikrat v letu 1. marec 2012, 1. junij 2012 in 1. oktober 2012. V skladu s statutom bo Svet guvernerjev obravnaval in sprejel podjetja v članstvo tudi glede na census. Podjetja, ki ne bodo sprejeta lahko ponovno vložijo vlogo v naslednjem obdobju.