sl Slovenščina

Z vodenjem AmCham Komisije za krožno gospodarstvo in sodelovalno ekonomijo v letu 2018 nadaljujeta Ladeja Godina Košir, Circular Change in Peter Merc, Lemur Legal.


Komisija v središče postavlja nove ekonomske modele, ki predstavljajo disrupcijo obstoječim poslovnim modelom. V sledenju svojim ciljem na področju podajanja izhodišč za zakonsko regulacijo je komisija objavila  Pobudo za spremembo zakonodaje, ki ureja področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin v turistične namene. Dokument je dostopen na povezavi: Pobuda za spremembo zakonodaje.


Katera so prioritetna področja za delo komisije v letu 2018?


  • So-oblikovanje dokumenta “Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije”.
  • Priprava zakonskih predlogov za spreminjanje sistemske zakonodaje s področja delovanja komisije s ciljem omogočiti in spodbuditi delovanje novih poslovnih modelov pri nas (delovno-pravni vidik, davčni vidik, ureditev statusa platform). Predstavitev zakonskih predlogov deležnikom znotraj Vlade RS in sodelovanje z drugimi deležniki.
  • Razvoj smernic za spodbujanje javno-zasebnih partnerstev kot pomembne oblike pospeševanja razvojnih, krožno usmerjenih projektov.
  • Sodelovanje na dogodkih, ki spodbujajo gospodarstvo v okviru industrije 4.0. Izvedba tretjega zaporednega AmCham Poslovnega zajtrka na temo krožnega gospodarstva v sodelovanju s platformo Circular Change.
  • Spremljanje dobrih praks v tujini (z vidika regulatornega urejanja področja delovanja komisije in ozaveščanja) in mednarodno povezovanje, tako na ravni Fundacije Ellen MacArthur, katere članica programa CE100 je Slovenija, kot v okviru drugih iniciativ.