sl Slovenščina

Na redni letni generalni skupščini AmCham Slovenija je bila za nov dveletni mandat predsednice izvoljena Nevenka Kržan, senior partnerka v KPMG. Novi člani Sveta guvernerjev so postali Iztok Klančnik (generalni direktor, Hewlett Packard Enterprise Slovenija), Milan Dragič (generalni direktor, Bisnode Južni trgi) in Vanja Hrovat (predsednica uprave, Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana).


Nevenka Kržan, ki je bila edina kandidatka za predsednico AmCham Slovenija, in je bila izvoljena s 95-odsototno podporo prisotnih članov zbornice, je v svojem uvodnem govoru povedala, da je izjemno ponosna, da je lahko predsednica poslovne skupnosti priložnosti in optimizma. Ob tem je dodala, da se zaveda pomembnosti podjetij, članov AmCham Slovenija, ki že vsa ta leta omogočajo, da se zbornica razvija in spreminja poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji na bolje. Želi si, da bi se članstvo v AmCham Slovenija še povečevalo in da bi skupaj ustvarili še več pozitivnih zgodb. 


V svojem govoru je kot njej najljubše izpostavila tri programe, ki jih vodi AmCham Slovenija, in sicer AmCham Young, Partnerstvo za spremembe in Best of the Best. Dejala je, da si bo prizadevala, da bi omenjene tri programe še okrepili, z njimi rasli in sodelovali. Ob koncu se je Nevenka Kržan še enkrat zahvalila za vso podporo, saj lahko "samo skupaj ustvarjamo priložnosti in spodbujamo optimizem". Za nove člane Sveta guvernerjev so kandidirali Iztok Klančnik (generalni direktor, Hewlett Packard Enterprise Slovenija), Milan Dragič (generalni direktor, Bisnode Južni trgi) in Vanja Hrovat (predsednica uprave, Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana), ki so vsi trije dobili podporo članov AmCham Slovenija in bodo člani v Svetu guvernerjev. Vanja Hrovat, ki se nam je oglasila iz Češke, je AmCham označila kot eno najbolj aktivnih in srčnih gospodarskih skupnosti v Sloveniji in dejala, da ji bo v čast sedeti v Svetu guvernerjev. Iztok Klančnik in Milan Dragič pa sta odgovarjala na vprašanja iz občinstva, kjer sta spregovorila predvsem o svojih vrednotah. Dragič je dejal, da sta zanj najbolj pomembna integriteta in iskrenost, Klančnik pa je dejal, da se sam najbolj poistoveti s sodelovanjem. 

Mag. Ajša Vodnik, ki je s tokratno skupščino postala generalna direktorica AmCham Slovenija, je predstavila delo zbornice v preteklem letu in podala smernice za naprej. Novosti so predvsem na področju zagovorništva, kjer se bo delo šestih komisij in dveh delovnih skupin osredotočilo na tri tematike, in sicer talente in prihodnost dela, kakovost bivanja in referenčno državo. S programom Partnerstvo za spremembe bomo nadaljevali v 4. krog in k sodelovanju pri reševanju izzivov povabili udeležence s strani gospodarstva, javne uprave in širšega javnega sektorja, nevladnih organizacij ter znanstvene sfere. Young steber je doživel oblikovno in vsebinsko prenovo, z vodjo programov Young Tonjo Avsenik na čelu pa si bodo prizadevali za še bolj aktivno in drzno spodbujanje mladih voditeljev naslednje generacije. Deana Jezeršek, AmCham Top Potential of the Year 2017, ki bo v skladu s statutom AmCham Slovenija prevzela vlogo predstavnice mladih v Svetu guvernerjev, je v svojem govoru izpostavila talente. Dejala je, da je talent nekaj, kar radi počnemo in pri čemer smo dobri, ter izpostavila vlogo učiteljev, voditeljev v podjetjih in staršev pri razvoju talenta vsakega posameznika. "Vsi se ves čas učimo in številni ljudje se učijo od nas. Zato se moramo zavedati odgovornosti, ki jo nosimo, saj se gotovo kdo uči od nas.," je še povedala Deana Jezeršek, sicer vodja izobraževanja v podjetju Languagesitter.  


Ob koncu redne letne generalne skupščine so si vsi zaželeli uspešno delo še naprej. Pred AmCham Slovenija je zelo aktivna jesen, z željo po še več sodelovanja, spodbujanja optimizma in ustvarjanja novih priložnosti pa so se udeleženci skupščine tudi razšli.