sl Slovenščina

Spodbujati moramo kroženje možganov, beg možganov je preteklost. Mladi morajo razviti svoje talente in veščine v globalnem  svetu. Talent je kot bumerang, bolj ko ga spodbudimo raziskovanju, bolj si bo želel nazaj.


 


Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je tekom kviza talentov poudarila: »95 odstotkov slovenskih otrok je talentiranih. Vprašanje za nas – kako jih odkriti, jih razvijati in usmerjati na prava področja? Ni dovolj le to, da jih odkrijemo. V talent moramo verjeti in ga podpreti. Ljudem moramo dovoliti, da izražajo svojo drugačnost in jih ob tem spodbujati. Poučevanje mora postati fleksibilno, povezovati različna področja in teme. Potrebujemo opolnomočene učitelje, sodelovanje vseh deležnikov in radovednost.«


95 odstotkov slovenskih otrok je talentiranih. Vprašanje za nas – kako jih odkriti, jih razvijati in usmerjati na prava področja? Ni dovolj le to, da jih odkrijemo. V talent moramo verjeti in ga podpreti.


Slovenija bo leta 2030 deveta na svetovni lestvici držav z najstarejšim prebivalstvom. 8500 ljudi letno zapusti Slovenijo, med njimi 40 odstotkov visoko izobraženih. »Imamo sistem odprtega izobraževanja, fleksibilno generacijo mladih in podporno okolje, da se vse generacije razvijejo v pravo smer, sladno z delovanjem trga. Mlada generacija je agilna, a to je kratkoročna usmeritev. Prevzeti moramo miselnost vseživljenjskega učenja. Cone udobja ni, ko govorimo o talentih«, je komentirala ministrica Maja Makovec Brenčič.


»Veščine in volja so tista prava formula za X-faktor. Ko skušamo diagnosticirati ljudi, ubijamo njihov talent. Pustimo talentom, da se odkrijejo sami. Pri tem se ne ozirajmo na leta, obstajajo tudi talenti nad 30.«, je dejal Perry Timms, ustanovitelj in direktor za organizacijsko energijo, PTHR (People and Transformational HR), ki zase pravi, da je obseden futurist in zaključil: »Navadimo se na disrupcijo, znanje bo v prihodnosti nadomestilo predvidljivost in varnost. Veliko moramo narediti v smeri oblikovanja delovnih mest in mobilnosti. 40-urni delavnik morda ni najbolj ustrezen v upravljanju s talenti in njihovimi veščinami.«


Leta 2019 bo Slovenija dosegla ničelno stopnjo brezposelnosti. Ostali bomo brez kadrov. Bojana Zupanič, direktorica nasledstev, Danfoss in kadrovska menedžerka leta 2016 je izpostavila pomen motiviranja ljudi znotraj podjetij in spreminjanja modelov vodenja: »Dokler imamo možnost najti delovna mesta, ki nam ustrezajo, je vse dobro. Vprašati se moramo – kako pritegniti ljudi v Slovenijo. Leta 2019, torej zdaj, bomo šli talente iskat v svet, prilagodili se bomo.«

Matej Potokar, Microsoft, je pogledal na vizijo vodilnih kadrov: »Delovna sila postaja storitev. Vloga vodilnih je pritegniti top talente in oblikovati ekipe, ki bodo dosegale cilje, kljub temu da bo njihovo sodelovanje kratkoročno in se bodo neprestano spreminjale.«


Veliko moramo narediti v smeri oblikovanja delovnih mest in mobilnosti. 40-urni delavnik morda ni najbolj ustrezen v upravljanju s talenti in njihovimi veščinami.


Miro Smrekar, izvršni direktor Addeco Slovenija, je komentiral aktualni Globalni indeks konkurenčnosti talentov in poudaril: »Med top 10 mesti, privlačnimi za talente, jih ima 7 pod 400.000 prebivalcev. Talenti se med seboj povezujejo, zato moramo ustvariti hub za talente iz vsega sveta.«


 


Kaj je prednost Slovenije?


Perry Timms: »Ljudje v Sloveniji živijo, ne le obstajajo. Tu občutim posebno energijo. Kvaliteta življenja bo v prihodnosti več kot ekonomska blaginja.''


Maja Makovec Brenčič: »Imamo varen in stabilen izobraževalni sistem, ki ga moramo razumeti kot prednost.«


Bojana Zupanič: ''Slovenija je edinstvena, imamo vse kvalitete življenja in ostanimo na tej poti.«


 


oglejte si Facebook galerijo TUKAJ