sl Slovenščina

Za dve leti podaljšali mandat Juriju Giacomelliju, Delo d.d. in na novo v Svet guvernerjev AmCham Slovenija izvolili Alešo Kandus Benčina, Medex in častno konzulko Kanade

sreda, 6. junija 2012, ob 18.15 uri, v hotelu Slon, dvorana Kavarna, Ljubljana.

Na AmCham redni letni skupščini so člani Ameriške gospodarske zbornice za Svet guvernerjev AmCham Slovenija še za dve leti podaljšali mandat Juriju Giacomelli, Delo d.d. in na novo v Svet guvernerjev AmCham Slovenija izvolili Alešo Kandus Benčina, Medex in častno konzulko Kanade.

Več informacij o novoizvoljenih guvernerjih: www.amcham.si in CV v priponki.

Člani so podprli dosedanje delo Zbornice na čelu s predsednikom AmCham Slovenija gospodom Matejem Potokar MBA in izvršno direktorico gospo mag. Ajšo Vodnik.

V svojem pozdravnem govoru je predsednik AmCham Slovenija gospodom Matejem Potokar povedal: »Že leto dni je minilo od kar sem predsednik AmCham Slovenija, to vlogo sem sprejel z velikim veseljem, hkrati pa tudi odgovornostjo . V Sloveniji je bilo to leto velikih političnih sprememb, AmCham Slovenia pa še naprej ostaja glas mednarodne poslovne skupnosti za boljše poslovno in življenjsko okolje. Zavedamo se, da so nujne strukturne spremembe in spremembe poslovnega okolja. Zato se zahvaljujem vsem ekspertom, ki delujete v AmCham komisijah in s proaktivno držo in optimizmom želite delovati v skupno dobro. Vesel sem, da se srečujemo na dogodkih, ki jih ocenjujem kot dobro stičišče poslovnežev, diplomacije, strokovnjakov iz različnih področji in politike. V letu dni smo jih kot AmCham organizirali in podprli več kot 40.«

Člani so bili še zlasti veseli, da je Program AmCham Young Professionals TM , ki je namenjen perspektivnim mladim, bodočim poslovnim liderjem – aktivni populaciji med 25 in 33 letom, po večletnem razvoju dosegel ustrezno stopnjo individualnosti, kreativnosti in razpoznavnosti, da je upravičeno zaščiten kot intelektualna lastnina Amcham Slovenije in tima, ki ga je razvil, enako pa velja tudi za znamko AmCham Young Professionals. Idejna zasnova mag. Ajše Vodnik, izvršne direktorice AmCham Slovenije se uspešno razvija ob sodelovanju tima, s projektno vodjo Majo Košir in zunanjim sodelavcem slovenskega AmCham intuitivnim coachom Bogom Semetom. Za program se zanimajo tudi ostali AmChami po svetu. Program AmCham Young Professionals pa bo prav v naslednjih dneh začel z novo generacijo.

Člani so podprli tudi nova programa Leader’s Club in USAlumni. Pohvalili pa so delo osmih komisij, ki z več 150 eksperti dejavno želijo prispevati k razvoju in pozitivnih spremembam v slovenskem poslovnem okolju.

Po uradnem delu je osrednji gost večera gospod Miha Pogačnik, svetovno uveljavljen poslovni motivator, koncertni violinist, Slovenec z ameriškim državljanstvom, člane AmCham Slovenija na svoj edinstveni način popeljal v drugačno dimenzijo dojemanja managamenta in poslovnega liderstva. Tudi ta večer je upravičil svoj sloves, da je človek, ki izvabi kreativnost in spreminja z močjo klasične glasbe. »Evropa je nedokončano umetniško delo, morali bi jo dojemati kot polifonijo, večglasje različnih kultur,« pravi Miha Pogačnik. Več na WWW.TERRAPARZIVAL.EU in WWW.MIHAVISION.COM