sl Slovenščina

Ko je transparentna le netransparentnost tistih, ki bi nam mladim morali biti vzor, in so njihova ravnanja neetična, družbeno nesprejemljiva in trajnostno destruktivna, se mladi gospodarstveniki čutimo dolžne na to opozoriti in vse deležnike pozvati k takojšnjemu ukrepanju. Zaradi nesprejemljivih praks se izgublja zaupanje v gospodarstvo, gospodarstvenike in politiko, zaupanje pa je eden temeljnih gradnikov napredka vsake družbe. Le če si zaupamo, lahko sodelujemo in skupaj iščemo najboljše rešitve za boljši jutri. Zato je na naši skupni poti ustvarjanja blaginje za vse prebivalke in prebivalce Slovenije ključno, da namesto rušenja zaupanja, le-tega gradimo in krepimo. Mladi gospodarstveniki se že vrsto let zavzemamo za izboljšanje praks korporativnega upravljanja, ki bi temeljile na univerzalnih načelih (kot so npr. poštenost, integriteta, iskrenost, človeško dostojanstvo, odličnost, meritokracija, transparentnost, ipd.) in bi omogočale, da gospodarski sistem služi družbi in ne obratno. Zato pričakujemo takojšnje ukrepanje in spremembo praks korporativnega upravljanja.

V preteklih tednih smo bili priča razkritju slabih, nesprejemljivih in neetičnih praks korporativnega upravljanja. Zgrešene prakse korporativnega upravljanja pa niso le trenutni problem, pač pa jih v Sloveniji, tudi zaradi tihe podpore ključnih deležnikov, izvajamo že desetletja. Zato se kot mladi gospodarstveniki čutimo opeharjene, razočarane in zgrožene. Ker ne pristajamo na to, da ni mogoče ničesar spremeniti na bolje, ne želimo biti tiho in se čutimo dolžne, da na to opozorimo, pozovemo h takojšnjemu ukrepanju ter tudi k samokritičnosti vseh deležnikov.

Jasno sporočamo, da so prakse označevanja članic in članov nadzornih svetov z osebnimi zamiki, kot so “moji”, “naši”, “tvoji”, davčno svetovanje s strani nosilcev izvršilne veje oblasti, repenčenja s trtjem organov sodnic in sodnikov, razreševanje predsednikov uprav podjetij v prostorih državnega zbora ter številne druge prakse, ki smo jim bili priča v preteklih letih, ne glede na barvo vladajoče koalicije, najmanj nesprejemljive, nedopustne in neetične, če ne celo kaznive. To so primeri slabih praks, ki poleg neprimerne komunikacije in mednarodno odmevnih negativnih zgodb, slabo vplivajo tudi na mednarodni ugled naše države in s tem posledično našega poslovnega okolja. Na ta način naše poslovno okolje postaja nezanesljivo in nevredno zaupanja, kar ima večplastne negativne vplive na celotno družbo. Korupcija, netransparentnost, vnaprej prirejeni dogovori, špekulacije v osebno korist in nespoštovanje neodvisnih institucij škodijo interesu državljank in državljanov ter interesu države. Tovrstne prakse ne sodijo v sodobno in moderno demokratično državo. Vsi, ki so vpleteni v tovrstno delovanje, bi morali po našem mnenju za to prevzeti odgovornost.

Opozoriti želimo, da to ni stanje, ki je normalno in sprejemljivo. Takšna ni naša Slovenija in ne okolje, v katerem želimo soustvarjati dodano vrednost za zdravo gospodarsko rast in blaginjo nas vseh državljanov. Ne na kratki rok, ampak trajnostno, na vzdržne dolge proge. Tovrstne prakse pa poslovnemu okolju in nadaljnjemu razvoju države izjemno škodujejo.

Ker se želimo učiti od najboljših, želimo imeti vzor v ljudeh, ki nas vodijo, ob tem pa soustvarjati spremembe na bolje in prispevati k blaginji naše družbe z mislijo na naše otroke, da jim omogočimo prihodnost priložnosti, mladi gospodarstveniki pozivamo k takojšnjemu, celostnemu ter preudarnemu ukrepanju in predlagamo:

 • izboljšanje kulture dialoga tako na ravni razprave kot tudi poslušanja in navajanja argumentov;
 • ničelno toleranco do nespoštovanja pravne države;
 • premik od strankarske retorike, ki nas hromi, k pogovorom o vsebini izzivov;
 • pogled namesto v preteklost, usmerjen v prihodnost, saj je ta polna priložnosti in veselega pričakovanja;
 • transparentno korporativno upravljanje, ki naj postane glavno vodilo upravljanja vseh podjetij in ostalih institucij in je eden izmed temeljnih in ključnih elementov v izboljšanju ekonomske učinkovitosti in rasti, pa tudi ključno za privabljanje in spoštovanje pomembnih strateških investitorjev;
 • da se vse politične stranke v svojih ravnanjih povsem ogradijo od vsakršnega nestrokovnega, neetičnega in/ali nezakonitega kadrovanja in delovanja na podlagi strankarskih zaslug;
 • da se v vse organe v javnem in zasebnem delu slovenske družbe imenuje izključno neodvisne in v praksi dokazane posameznice in posameznike z relevantnimi izkušnjami oziroma potrebnimi znanji;
 • uveljavitev meritokracije pri napredovanju ter spodbudno nagrajevanje dosežkov, truda, človečnosti in pozitivnega vpliva na družbo ter okolje za vse;
 • dvig zavesti za izreči opravičilo, kar človeka zares naredi človeka;
 • dvig profesionalnih standardov za imenovanje v organe vodenja in nadzora gospodarskih družb;
 • da si vsi skupaj prizadevamo za upoštevanje načel trajnostnega voditeljstva, ki temelji na transparentnosti in integriteti, odločanje pa na odgovornem in trajnostnem delovanju, ki vključuje tako družbeno, ekonomsko in okoljsko dimenzijo.

Iščemo upanje za prihodnost, kjer bomo svoje pogovore začenjali z besedami o optimizmu, dobrih idejah za prihodnost Slovenije, spoštovanju drugačnih mnenj in z iskrenim stiskom roke. Ker je Slovenija naš dom in ker si želimo, da postane najboljša država za življenje, ki bo drugim vzor in nam v ponos.