sl Slovenščina

Na spletni strani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavljenih kar nekaj zanimivih razpisov, med njimi:


– Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

– Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019


– Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020

– Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021

Več o razpisih si lahko preberete TUKAJ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo jeseni objavil naslednje razpise in sicer iz področja inovativnih učnih okolij.