sl Slovenščina

Na današnjem Poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija, je Matej Potokar, predsednik Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija in generalni direktor Microsoftove skupine za storitve v Srednji in Vzhodni Evropi, je podprl odločnost nove vlade za spremembe, ki so tudi po mnenju Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija nujne in potrebne in je posebej izpostavil:

» Pozdravljamo odločitev vlade, da se je aktivno spopadla s krizo. Konkretnim varčevalnimi predlogom, pa mora po drugi strani, kot v podjetju, slediti dobra vizija in strategija kako pritegniti nove investitorje in povečati število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, kajti le to na srednji rok pomeni, da bomo država uspešnih. Prestrukturiranje ne bo možno samo ob zategovanju pasu (cost cutting), ampak potrebujemo vzpodbude za razvoj in pospešeno ustvarjanje rasti tudi na prihodkovni strani.

številna podjetja, ki so že zapustila Slovenijo, so kot razlog selitve regionalnih centrov navedla previsoko ceno delovne sile.

še vedno menimo, da je ideja o socialni kapici, ki je bila zapisana v koalicijski pogodbi, pomemben element za vzpodbujanje zaposlovanja strokovnjakov in razvojni naravnanosti gospodarstva ter povečanju optimizma in splošne blaginje.”

Na današnjem AmCham Poslovnem zajtrku v Hotelu Lev je bil gost govornik dr. Janez šušteršič, Minister za finance Republike Slovenije, ki je s svojo prisotnostjo pokazal pozitiven odnos do vseh zbranih gospodarstvenikov in podjetnikov ter tujih veleposlanikov in pripravljenost za dialog. Med drugim je poudaril, da vlada z in kljub določenim predlaganim ukrepom ne bo zmogla sama izboljšati ekonomskih, poslovnih, gospodarskih in življenjskih pogojev v Sloveniji in soočil zbrane gospodarstvenike z dejstvom, da si skupaj s to vlado delijo odgovornost za izboljšavo kritičnih razmer v Sloveniji in njen razvoj. Pri občutljivi točki o vladnih predlaganih varčevalnih ukrepih, je najprej povedal, da je vlada takoj prvi dan nastopa službe pričela z znižanjem stroškov na »podjetniški način« najprej pri sebi – prav tako, kot bi se tega lotili pri kakšnem podjetju. Za plače v javnem sektorju je bilo do sedaj namenjenega za 4 mrd EUR proračunskega denarja.

Finančni minister je izpostavil tudi, da je vlada mednarodni skupnosti obljubila, da bo proračun Republike Slovenije uravnotežen do leta 2015 (znižanje deficita pod 3% GDP do leta 2013 in izravnava do leta 2015). Povedal je, da celotna vlada intenzivno dela na državnem proračunu in je kot prvi pomembni korak že vzpostavila prestrukturirati podlago za varčevanje ter se vsi istočasno trudijo koncentrirati na ukrepe, ki bodo stimulirali ekonomijo.

Kar se tiče področja davkov je poudaril, da je nujna poenostavitev, nižja obdavčitev za srednja in mala podjetja, uvedba novih učinkovitih pristopov za detektiranje in spremljanje davčne plačilne nediscipline oz. utaje davkov in pa jasna pravila za strateško investiranje.

Za področje državne lastnine je povedal, da še ne more razkriti vseh ukrepov, ker so še v delovni fazi, so pa nujno potrebne spremembe. Po njegovem mnenju je potrebna samo ena državna agencija, ki bi upravljala z državnim premoženjem.

Glede pogajanj s socialnimi partnerji, s katerimi poskušajo narediti paket, je minister šušteršič poudaril, da v ta pogajanja vlagajo veliko energije in si referenduma ne želijo, če pa bo do njega prišlo, je z optimizmom napovedal, da bodo znali pravilno nagovoriti in prepričati javnost. Prikazal je strategijo vlade, ki je ocenila, da je bolje imeti najprej pripravljene konkretne ukrepe in predloge in se šele v nato nekoliko pogajati, preživeti javno mnenje in se šele kasneje ukvarjati z referendumom, če do njega pride. Poudaril je, da si vlada želi javno mnenje na svoji strani in si na vsak način želi izogniti javnim protestom, zato je zanj bolj pomemben dialog z javnostjo kot s posameznimi institucijami, ki so le del celotne zgodbe.

Pogovor je odlično vodila gospa Nevenka Črešnar Pergar, direktorica NP Consulting in zagovornica pomena učinkovite državne uprave na konkurenčnost gospodarstva in države. Na njeno opazko, da se vsi zavedamo, da so predlagani ukrepi varčevanja nujni, takojšnji in neizbežni, vendar pa opozicija vztraja, da bodo ti ukrepi, ki jih sprejemajo, intenzivno posegli v »arhitekturno« sestavo naše celotne družbe, je minister šušteršič odgovoril, da si želi, da jim javnost pove kaj morda še lahko spremenijo in kaj je za ljudi najbolj boleče, vendar pa mora vlada stati za svojimi predlogi.

Izpostavila je ministrova in vladna prizadevanja, da se želijo odpreti tujim investicijam ter vprašala ministra kdaj in na kakšen način bodo to zagotovili. Minister je kot prve ukrepe za vzpostavitev boljših poslovnih pogojev za tuje investitorje izpostavil davčne olajšave, izravnavo proračuna, regulativo v prostorskem planiranju ter nakazal, da so rešitve za banke lahko močan signal za tuje investitorje.

Minister je izrazil svojo željo, da bi Slovenija bila majhna učinkovita in zelo odprta država, ki bo spoštovana znotraj in izven slovenskih meja.