sl Slovenščina

AmCham Slovenija je ponosni partner programa Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v programu "MINI MBA" za talente, pregled globalnih trendov in razvoj veščin vodenja! Mini MBA je namenjen vsem z željo po nadgradnji znanja in veščin, potrebnih za uspešno vodenje in delo v hitro spreminjajočem se okolju.


7 enodnevnih modulov | 1 dvodnevni modul | 72 pedagoških ur | 9 dni praktičnega in interaktivnega programa | Poslovna ekskurzija v Dublin 


Kdaj?


od 29. septembra 2018 do 8. marca 2019


 


Zakaj?


  1. Nov način odziva na kompleksne izzive, s katerimi se soočajo posamezniki ali podjetja.
  2. Za obvladovanje sprememb in kompleksnosti okolja.
  3. Ker so talenti pripravljeni in željni stopiti korak naprej.
  4. Ker talenti želijo vpogled v najnovejše trende.
  5. Ker mreženje s kolegi v skupini ustvarja nove poslovne priložnosti.


 


Za koga?


  1. Za talente oz. motivirane posameznike.
  2. Za podjetja, ki ne izvajate lastnega programa managementa talentov, želite pa svoje talente razviti na področju managementa, s poudarkom na vodenju, strokovnem ter osebnem razvoju.


Člani AmCham Young Leaders Club imajo 30 % popusta na kotizacijo.


 


"MINI MBA" ZA TALENTE                        PRIJAVA