sl Slovenščina

Novo izvoljeni predsednik Ameriške gospodarske zbornice, z mandatom od junija 2011 do junija 2013, je gospod Matej Potokar, direktor skupine za Microsoftove poslovne rešitve za regijo srednje in vzhodne Evrope. Dobil je večinsko podporo članov.Za dvoletni mandat so bili izvoljeni tudi štirje člani Sveta guvernerjev, na novo Sandi Češko, Studio Moderna, Matjaž Rakovec, Zavarovalnica Triglav in Thierry Villard, Goodyear/Sava Tiers, gospe Nataši Jenčič, Merck Sharp & Dohme pa so podaljšali mandat še za dve leti.Novo izvoljeni predsednik Ameriške gospodarske zbornice Matej Potokar je v svojem predstavitvenem govoru predstavil vizijo razvoja AmCham Slovenija in željo po še večjem doprinosu Ameriške gospodarske zbornice k ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za slovenska in tuja podjetja v Sloveniji tudi v prihodnosti.Tomaž Lovše, ki je predsedoval Ameriški gospodarski zbornici dva mandata- torej od leta 2007- je novemu predsedniku zaželel uspešno delo in poudaril, da je pripravljen še naprej aktivno sodelovati pri realizaciji skupno zastavljenih ciljev. Svet guvernerjev je soglasno potrdil predlog in gospodu Lovšetu podelil naziv častnega člana AmCham Slovenija. Z obrazložitvijo, da je s svojim delom kot predsednik veliko doprinesel k razvoju in prepoznavnosti AmCham Slovenija.
POUDARKI IZ GOVORA NOVEGA PREDSEDNIKA AmCham Slovenija GOSPODA MATEJA POTOKARJA:Spoštovani člani,


Štiri leta sem spremljal razvoj Ameriške gospodarske zbornice kot podpredsednik, verjamem, da smo kot ekipa ob zaupanju vas članov naredili veliko. Prav tako pa se zavedam, da lahko ob osnovi, ki jo imamo sedaj, programe in dejavnosti še nadgradimo. Vse se začne in konča pri članih, zato se bomo še naprej trudili širiti krog, seveda pa ob tem ne pozabili, da je zbornica tako ugledna kakor smo ugledni člani. Vidim predvsem štiri osnovne sklope dejavnosti:


1. Networking; ki bo tudi vnaprej v večini primerov strokovne narave, iščemo pa tudi načine za sproščeno druženje, ki pa jih bomo praviloma nadgradili z družbeno odgovornostjo.


2. Advocacy


3. AmCham Young Professionals , program za mlade v katerih vidimo velik potencial, prav ta program je CSR AmCham Slovenija, saj sta vzorništvo in leadership temi, ki ju v Sloveniji moramo vzpostaviti.


4. Mednarodno sodelovanje: pri katerem verjamem, da so možni še veliki premiki, po eni strani sodelovanje s slovenskimi in mednarodnimi institucijami v želji po vzpostavljanju boljšega poslovnega in življenjskega okolja, prav tako pa tudi sodelovanje z drugimi AmCham-mi, ki so v vseh državah sveta in nudijo velik še neizkoriščen potencial. Trudili se bo s pomočjo informacij in povezovanja »connecting dots« in vzpostavljanje poslovnih priložnosti.


V velik ponos mi bo, če me boste podprli kot predsednika AmCham Slovenija, saj lahko le z vašim zaupanjem vzpostavimo network, ki bo predstavljal voice of international community for prosperous business and living environment.