sl Slovenščina

Poročilo AmCham

ŠTEVILO ČLANOV
September 2010
> 160 članov
Junij 2011 >
189 članov

Kategorije članstva


Korporacijska #90= 47.6%
Poslovna #31= 16.4%
Podjetnik #23= 12,2%
Malo podjetje #35= 18,5%
Neprofitna organizacija #10= 5,3%

Več na angleški strani.