sl Slovenščina
Včeraj se je v Veliki sejni dvorani Ministrstva za zunanje zadeve odvijala konferenca na temo, kako poslovno prodreti in uspeti v ZDA. Dogodek v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve, v sodelovanju z Ameriškim veleposlaništvom in AmCham Slovenija, je naletel na dober odziv.


Zbrane so v uvodu nagovorili dr. Stanislav Raščan (Ambassador, Director General of Directorate for Economic Promotion, Ministry of Foreign Affairs), H.E. Joseph A. Mussomeli (U.S. Ambassador to Slovenia) ter mag. Ajša Vodnik (Executive Director, AmCham Slovenia).

Gorazd Renčelj, ekonomski svetovalec na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu, je udeležencem predstavil obliko podpore, ki jim jo pri širjenju podjetij na ameriški trg lahko ponudi slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, s praktičnimi nasveti, povezavami, urejanjem formalnosti.»When doing business in US it is very important to be competent, have clear goals, go straight to the point… and the most important thing- you must systematically build relationships!« mag. Gorazd Renčelj

Jurček Žmauc, generalni konzul v Clevelandu in predsednik organizacije Slovenian-American Business, je predstavil svoj angažma na področju povezovanja slovenskih in ameriških podjetij v ZDA, ponudil pomoč pri navezovanju stikov ter predstavil organizacijo Slovenian-American Business.

Robert Grah, direktor SG Automotive je v svojem govoru poudaril pomen in mnoge prednosti poslovanja v ZDA v primerjavi z Evropo, vezano na trenutno krizno situacijo. Izpostavil je pomen »face to face« komunikacije, s končnim ciljem dobrobiti obeh vpletenih strani (win-win situation). Na primeru uspešne zgodbe SG Automotive je ponazoril, kako pristopiti k poslovanju v ZDA. Poudaril je pomen ameriškega soinvestitorja in partnerja, ki slovenskemu podjetju, ki se trudi prodreti na ameriški trg, lahko pomaga s pomembnim mreženjem in kontakti.»In USA never ask for agenda. Just go for it!« Robert Grah

Mag. Jadranka Jezeršek Turnes, svetovalka za mednarodno komunikacijo, Kontekst, Polimat, je predstavila osebno izkušnjo »osvajanja Amerike« s Polimatovo poslovno vizijo Innovation Office v Ohiu. Z udeleženci konference je delila vse korake realizacije Polimatove poslovne ideje v ZDA, pri čemer je posebej poudarila pomen dobre priprave že doma ter t.i. »relationship management«. Izpostavila je, da Amerika ni neosvojljiva trdnjava in da začetek poslovanja tam vendarle ni tako težak in naporen projekt kot bi si marsikdo misli.»In US noone will do something instead of you. But they very well except ambition. «

Mag, Primož Bešter, direktor prodaje in marketinga, Kolektor je izpostavil, da se posel v ZDA sklepa relativno hitro in preprosto, bistveno pa je dobro preučitii trg in imeti jasno vizijo.»US market is a very rational and transparent market. Possibilities are always there.«

Neil DiBiase (Economic Officer, U.S. Embassy Ljubljana) je strnil nekaj idej govorcev o ameriškem principu poslovanja, Christian Vojtech (U.S. Embassy Vienna) pa je opozoril še na velik pomen različnih tipov viz in pravočasnega pridobivanja le teh za pravi tip poslovanja.»Be aware. There is a big differenece between applying for visa if you go to USA »travelling on business« or »to work.« Christian Vojtech

Thomas Brennan (Counselor for Commercial Affairs, U.S. Embassy Vienna, Department of Commerce) je spregovoril o različnih dogodkih in sejmih, kjer se zaintersirani lahko dodatno poučijo o možnih poslovnih povezavah z ZDA, ter pridejo v stik z ameriškimi podjetji, ki iščejo tuje partnerje. O poslovnem povezovanju je govoril tudi v kontekstu prihajajočega transatlantskega trgovinskega in investicijskega povezovanja (prostega trga) med Ameriko in Europo.

Mark Bland (Vice Consul, U.S. Embassy Vienna) je udeležencem ponudil več praktičnih napotkov pri realizaciji poslovanja v ZDA.

Sledila je diskusija, kjer so udeleženci iz prve roke lahko dobili konkretne in strokovne odgovore. Več kot očitno je v Sloveniji zanimanja za poslovanje v ZDA veliko in so tovrstni tematski dogodki več kot dobrodošli.