sl Slovenščina

Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja se je v pripravi odziva na predlagane nove zakonske rešitve financiranja zdravstva sestala tudi s predstavniki Mreže NVO 25×25, ki so predstavili konkretne probleme.


Mreža NVO 25×25 izpostavlja preobsežno in neekonomično organizacijo bolnišnic in javne zdravstvene infrastrukture. Zastopajo stališče, da mora biti večji poudarek na odgovornosti in opolnomočenju uporabnika – pacienta. Osnovne zdravstvene storitve naj bodo zagotovljene z jasno določenimi minimalnimi standardi, ostalo pa je prepuščeno trgu. Novi finančni ukrepi obljubljenih pravic na daljši rok namreč ne bodo mogli zagotoviti.


Obdavčenje aktivnega prebivalstva je previsoko. Če si želimo pravice iz javnega zdravstva popeljati na evropski nivo, je potrebno oklestiti in optimizirati tudi stroške. Predstavniki Mreže NVO 25×25 so mnenja, da potrebujemo tudi nov Zakon o zdravstveni dejavnosti.