sl Slovenščina

20. maj 2022 – Člani AmCham Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja so tokratno srečanje namenili pogovoru o zdravstvu v prihodnjem letu, tudi v luči koalicijske pogodbe, ki je začrtala smer slovenskega zdravstva.

Ključni podarek srečanja je bil, da je v centru odločanja BOLNIK ter, da se je potrebno osredotočiti na rezultat zdravljenja. Pacienti morajo biti preko svojih združenj pomembno soudeleženi pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na celotno zdravstvo, potek zdravljenja ter uvajanje novih metod in tehnologij zdravljenja. Tudi v AmCham Slovenija na prvo mesto postavljamo človeka/bolnika, okoli katerega je zgrajen delujoč zdravstveni sistem, ki mu bolnik zaupa in od katerega pričakuje optimalen rezultat zdravljenja.

V Sloveniji bomo v kratkem dobili krovno zvezo združenj pacientov, ki bo, tako kot v drugih državah, pomemben partner odločevalcem.