sl Slovenščina

Sledimo predlogom nove zakonodaje na področju trga dela, inšpekcije dela in delovnih razmerij.


Prizadevamo si za bolj fleksibilen trg dela, ustvarjanje novih in ohranjanje delovnih mest, ter ohranjanje talentov v Sloveniji. 


Naš pogled na prihajajoče spremembe delovno pravne zakonodaje lahko preberete tukaj.