sl Slovenščina

19. maj 2022 – Inovativna in razvojna podjetja v praksi vidijo veliko izzivov s področja izumov iz delovnega razmerja in avtorskimi deli. Velikokrat so v dilemi kako določiti upravičence, ki so pripomogli k določenemu izumu, največjo težavo pa vidijo pri nagrajevanju upravičencev, ki so pri izumu sodelovali. Način kako vrednotijo izume in primer prakse v slovenskem podjetju je predstavil Sebastijan Marinič, generalni direktor inovativnega podjetja AEROSOL, ki je vodilni svetovni proizvajalec merilnikov delcev črnega ogljika v zraku. Izpostavil je tudi pisno dokumentacijo, ki jo je potrebno pripraviti, ko vložijo patent in je podlaga za to kdo je upravičen do nagrajevanja. Glede na to, da gre za manjše inovativno podjetje do zdaj težav pri določanju upravičencev in nagrade niso imeli.Slovenska zakonodaja namreč ponuja zelo zapleten način izračuna nagrade oz. nadomestila, kar podjetjem še dodatno otežuje obojestransko pravično in stimulativno nagrajevanje.

Kot zanimivost še podatek, da se le 5 % patentov, ki so registrirani, uspe komercializirati.