sl Slovenščina

Problematiko enotne embalaže smo v komisiji začeli obravnavati že leta 2009, z željo po vzpostavitvi dialoga s strokovnjaki s področja intelektualne lastnine in enotne embalaže. Menimo namreč, da problematike zmanjševanja nezaželenega ravnanja ljudi ne moreš reševati s kratenjem pravic intelektualne lastine. Ob tem se poveča realna grožnja porasta črnega trga in trgovine s ponaredki.


Glede politike zmanjševanja števila kadilcev v družbi, za katero se zavzema tudi Komisija, pa so kot dober primer izpostavili Nemčijo, ki ima razmeroma liberalen pristop k regulaciji tobačnega trga, po drugi strani pa beležijo najnižji delež kadilcev med mladimi in upad kadilcev med odraslimi – zasluga za to gre učinkovitemu preventivnemu programu.