sl Slovenščina

Globalno svetovalno podjetje Kearney je v sodelovanju z AmCham Slovenija v aprilu 2020 izvedlo raziskavo, v kateri obravnava vpliv pandemije COVID-19 na poslovanje podjetij v Sloveniji. Študija je pokazala, da kot posledico izrazito negativnega učinka pandemije na poslovanje veliko podjetij pričakuje pospeševanje digitalizacije, približevanje dobavnih verig ter več prevzemov in združitev.

Analiza ugotavlja, da je imela nekaj več kot polovica anketiranih podjetij že pred začetkom pandemije pripravljen splošni načrt za izredne razmere, ki se je v 70 % primerov izkazal za učinkovitega v trenutnih razmerah. Kljub temu da podjetja večinoma pričakujejo negativen vpliv na prihodke in investicije, zmanjšanje delovne sile in v skoraj polovici primerov težave z denarnim tokom v obdobju naslednjih treh do šestih mesecev, pa obstajajo primeri, kjer podjetja povečujejo investicije v digitalizacijo ter združevanja in prevzeme in razvijajo transformacijske ukrepe z namenom izstopiti iz krize kot zmagovalci.

Podjetja za leto 2020 v povprečju pričakujejo 15-odstotni padec v prihodkih, 6-odstotno znižanje delovne sile in 13-odstotno znižanje investicij. Največji negativni vpliv beležijo podjetja v avtomobilskem, transportnem in industrijskem sektorju, sektorju strokovnih in poslovnih storitev ter v sektorju medijev in izobraževanja. Nasproten trend doživljajo predvsem podjetja v sektorjih kemije in zdravstva. Velika večina anketiranih podjetij že oblikuje transformacijske načrte za svoje delovanje po krizi. Skoraj 50 % se jih pripravlja tako na notranjo transformacijo kot na izkoriščanje priložnosti na trgu. Podjetja od države pričakujejo predvsem, da ne bodo postavljala državnih mej in da se bo trudila obdržati enoten evropski trg. Pričakujejo tudi, da se bodo uspešno implementirali načrtovani ukrepi na ravni države.

Kar 88 % podjetij načrtuje pospešitev digitalizacije notranjih procesov in ohranjanje dela na daljavo. Kar 86 % jih načrtuje robotizacijo procesov; največ teh podjetij prihaja iz storitvenega sektorja.

Prihodnji ukrepi in spremembe bodo pogojevali ne le preživetje podjetij, temveč tudi njihov konkurenčen položaj po koncu krize. Podjetja gredo skozi tri glavne faze. Prva faza (»preživetje«) vključuje zaščito zaposlenih, upravljanje partnerjev, načrt za poslovno kontinuiteto in ukrepe za likvidnost. Druga faza (»nadaljevanje poslovanja«) izpostavlja zmanjševanje internih in zunanjih stroškov ter prilagajanje odnosov s partnerji. Tretja faza (»zmaga«) pa se osredotoča na doseganje konkurenčne prednosti predvsem skozi izboljšavo učinkovitosti in dolgoročne investicije. Večina anketiranih v slovenski raziskavi  trenutno umešča svoje podjetje v drugo fazo medtem ko so, denimo, podjetja v Severni Evropi v večini že v tretji fazi.

Celotno raziskavo “Vpliv pandemije COVID-19 na poslovanje podjetij v Sloveniji”, ki je bila izvedena v aprilu 2020 na vzorcu 110 slovenskih podjetij, si lahko ogledate TUKAJ.

Vir fotografije: Unsplash