sl Slovenščina

 


Ljubljana, 9. oktober 2015. Danes je potekal uvodni dogodek projekta Partnerstvo za spremembe, kjer je bil predstavljen razširjen program nove »sezone«. Udeleženci so izglasovali 5 izzivov, ki jih bodo zaposleni ekipno reševali v naslednjih mesecih.


 


 


 


 


Pokrovitelj projekta minister za javno upravo Boris Koprivnikar je uvodoma poudaril, da so ključni za dobro delovanje države zaupanje, optimizem, samokritičnost in sodelovanje ter da bi morali težiti k temu, da imamo en skupen »vrt«, ne tisoč »vrtičkov«. Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham Slovenija, je medtem prepričana, da je Slovenija ravno prav velika, da udejanjamo inovativne ideje, naša »pot v neznano«, na katero smo se lani podali z zastavitvijo projekta, pa se je izkazala za pravilno.


 


Vrhunec je dogodek dosegel z izbiranjem izzivov5 najbolj prodornih. Te bodo v skupinah ter pod mentorstvom gospodarstva in sodelujočih ministrstev reševali zaposleni.


 


Izbrani so bili naslednji izzivi:


 


 


 


  • DOSEČI VEČJO UČINKOVITOST MEDRESORSKEGA SODELOVANJA


     


 


 


 


 


 


 


 


Od zavezanosti k razvojnim projektom horizontalnega značaja je odvisna uspešnost izvedenega projekta, ki ima lahko neposredne posledice na kakovost življenja državljanov, na razvoj in konkurenčnost poslovnega okolja. Poleg tega oblikovanje skupnih stališč in identificiranje skupnih interesov pomeni lažje uveljavljanje v mednarodnem okviru.


 


 


 


 


 


 


 


  • DVIGNITI MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI


 


 


 


 


 


 


 


Prepoznanje in prenos dobrih praks podjetij za povečanje motiviranosti svojih zaposlenih, prepoznava učinkovitih mehanizmov in oblikovanje nabora predlogov za javno upravo.


 


 


 


 


 


 


 


  • USTVARITI NOVO "BLAGOVNO ZNAMKO" SLOVENIJE – NACIONALNO BLAGOVNO ZNAMKO


 


 


 


 


 


 


 


To predstavlja tudi dolgoročno gospodarsko korist (prepoznavnost Slovenije, njena odličnost, sposobnost sodelovanja, geostrateški položaj, inovativno naravnanost prebivalstva, izjemni športni dosežki, visoka kakovost življenja …). Gre za izrazito sinergijo državne uprave in privatnega sektorja.


 


 


 


 


 


 


 


  • KOMPLEKSNO STORITEV NAREDITI PRIJAZNO IN UČINKOVITO ZA UPORABNIKE IN ZA UPRAVO


 


 


 


 


 


 


 


Na primeru izbrane kompleksne in pogosto uporabljane javne e-storitve, ki je na voljo na portalu e-uprava, skupaj z vsebinskimi nosilci, gospodarstvom in končnimi uporabniki, oblikovati rešitev za njeno preoblikovanje v smeri učinkovitosti in prijaznosti z vidika uporabnikov in javne uprave. Pri tem uporabiti različne metode (pregled dobrih praks, mnenja in predlogi različnih deležnikov, "design thinking" metoda).


 


 


 


 


 


 


 


  • PRILAGODITEV UČNEGA PROGRAMA VEšČINAM 21. STOLETJA


 


 


 


 


 


 


 


Priča smo velikim spremembam v gospodarstvu in družbi. Potrebne so nove veščine. Kako vzpodbujati kritično mišljenje, komunikacijske spretnosti, sodelovanja, ustvarjalnost itd. Ohranjati dostopnost izobraževanja in enakih možnosti za vse in omogočati visoko kvaliteto izobraževanja na vseh nivojih, katerega rezultat pa bo visoka zaposljivost.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Za dvig motivacije je na srečanju dodatno poskrbel Gal Jakič, ki nam je skozi svoje izkušnje ekstremnega športnika invalida, fotografa in očeta zagotovil, da smo čisto vsi pred izzivi in ključno je, da se z njimi spopademo, čeprav smo negotovi in ne poznamo končnega izida.


 


 


 


 


 


 


 


Krovna koordinatorja projekta ostajata Ameriška gospodarska zbornica Slovenije (AmCham Slovenija) in Ministrstvo za javno upravo (MJU), pridružujejo pa se Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter več kot 30 mednarodnih in slovenskih podjetij, članov AmCham Slovenija.


 


 


 


 


 


 


 


Poleg povečanja števila sodelujočih pa se razširja tudi program projekta. Udeleženci programa se bodo udeležili 5-dnevne izmenjave (ostaja v juniju) ter po novem sodelovali na interaktivnih delavnicah in reševali konkretne izzive v javni upravi in gospodarstvu.


 


 


 


 


 


 


 


 


Ozadje projekta


 


 


 


 


 


 


 


Tudi tokrat so se zaposleni na sodelujočih resorjih v javni upravi in v gospodarstvu prijavili v program z motivacijskim pismom, v katerega so navedli svoje motive, želje in predvsem cilje, ki jih želijo doseči z izmenjavo, ki bo prav tako potekala v mesecu juniju (2016). Poleg tega pa so tokrat dobili še poziv, da opredelijo konkreten izziv, s katerim se soočajo pri svojem delu ali ga opažajo širše. Oblikovane skupine, ki jih bodo sestavljali predstavniki javne uprave in gospodarstva, bodo izzive reševale med oktobrom 2015 in aprilom 2016 pod mentorstvom gospodarstvenikov in državnih resorjev.


 


 


 


 


 


 


 


Pretekla »sezona« Partnerstva za spremembe, ki je povezala 23 podjetij in 27 zaposlenih tako s strani Ministrstva za javno upravo in gospodarstva, je prinesla ogromno novih idej in poznanstev, marsikje so se porušili stereotipi o »leni« javni upravi, vzpostavljeno je bilo večje medsebojno zaupanje, zato želimo nadaljevati projekt s še razširjenimi aktivnostmi ter tako spodbujati zaposlene k prenašanju pozitivnih praks in znanja v svoje delovno okolje.


Galerijo fotografij si lahko ogledate TUKAJ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Več informacij:


 


 


 


 


 


 


 


Petra Kocjan, vodja komuniciranja in zagovorništva, petra.kocjan@amcham.si, 031 606 333