sl Slovenščina

Inovativne metode učenja v slovenskem šolstvu, ki spodbujajo razmišljanje in kreativnost, so tudi osnova za znanja, ki jih zahteva delo prihodnosti.


Člani AmCham Komisije za prihodnost dela in izobraževanja so se spoznali z dvema inovativnima metodama poučevanja, s poukom zunaj učilnice (School OutSide – SOS), ki ga Renata Filipič skupaj s sodelavci razvija na OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani, in z uvajanjem podjetništva in razvijanjem lastne podjetniške ideje, ki je plod truda Janeza Gorenca, profesorja na Gimnaziji Novo Mesto.


Pouk zunaj učilnice so aktivnosti učenja in poučevanja, ki jih izvajajo kot kombinacijo odprtega učnega okolja (bližnji park, trgovina, bajer, gozd, galerija, …) ter aktivnih, mladih in celo pionirskih metod učenja in poučevanja. Pogosto v učnem procesu povežejo tudi različne discipline in otroke različnih starosti.


Janez Gorenc se je uvajanja podjetništva v izobraževanje lotil po metodi Korda, ki jo je uvedla Doris Korda, učiteljica in podjetnica iz Clevelanda (več o metodi si lahko preberete na spletni strani Wildfire-education.org). Gorenc je tudi soorganizator start-up vikendov za učitelje, ki jih organizira v sodelovaju s Spirit Slovenija.


Fokus Komisije še naprej ostaja tudi delovnopravna zakonodaja, ki naj bi v letošnjem letu doživela nove spremembe.