15. septembra se izteče rok za prijavo podjetij na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2010, ki je bil pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka, objavljen v začetku maja 2010. Vabimo vas, da se na razpis prijavite tudi vi. Razpis, prijavni obrazec, vprašalnik in navodila najdete na spletni strani http://www.horus.si/. Člani partnerskih organizacij lahko uveljavijo 20% popust pri prijavi na razpis.

Z razpisom želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti. Le-ta pomeni mnogo več od dobrodelnosti, je predvsem poštenost brez zlorabe preko meja, ki jih zahteva zakonodaja. Nagrada je namenjena podjetjem, ki se zavedajo družbene odgovornosti in jo vključujejo v svoje poslovanje: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov podjetja – poslovnih partnerjev in širše družbe – ter pri razvoju izdelkov in storitev. Še posebej pomembno pa je, da jo podjetja vključujejo v strateško vodenje ter svoje poslovanje, ki naj tudi v času krize posluje družbeno odgovorno. Nagrada HORUS bo tudi letos podeljena v treh kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja. V letu 2009 so med 11 finalisti nagrade prejeli: Trimo Trebnje d.d., Atech elektronika d.o.o. in Informa Echo d.o.o. ter posebno priznanje red. prof. dr. Jožica Knez Riedl (EPF UM).

Za prijavitelje je bil 2.9.2010 v Ljubljani organiziran poseben seminar za lažjo prijavo na razpis, podelitev nagrad pa bo predvidoma sredi novembra, prav tako v Ljubljani.

Želimo vam uspešno prijavo in vas lepo pozdravljamo!