sl Slovenščina

23. junij 2015

V AmCham Slovenija tudi v letošnjem letu izpostavljamo in nagrajujemo najboljše poslovne prakse v gospodarstvu v okviru programa Best of the Best. Med tremi predstavljenimi projekti iz tematskega sklopa Motivacija je uvrstitev v finale po izboru publike, komisije in glavne gostje pripadla Halcomu za projekt Halcomovo leto vrednot.

Novejši, svež, drugačen in odlično sprejet program, ki so ga v AmCham Slovenija zasnovali ob lanskoletnem praznovanju 15 odličnih let delovanja v Sloveniji, na pobudo članov nadaljujejo tudi v letošnjem letu.

S programom Best of the Best iščejo in predstavljajo najboljše poslovne prakse v mednarodni poslovni skupnosti – podjetjih članih AmCham Slovenija -, ter tako v slovenski prostor vnašajo nova znanja in pozitivne poslovne izkušnje, saj verjamejo, da tak prenos dobrih praks prinaša pomembno obogatitev širšega slovenskega gospodarskega prostora.

Devet najboljših projektov iz treh tematskih sklopov (Inovativnost, Motivacija in Odprtost) se bo predstavilo na treh Best of the Best dogodkih. Med njimi bodo s pomočjo posebne komisije, glavnega gosta in udeležencev dogodkov izbrali finaliste vsakega posameznega sklopa.

Glavnega zmagovalca – najprepričljivejši primer dobre poslovne prakse – pa bodo izmed treh predstavljenih finalnih projektov določili glasovi na AmCham socialnih medijih. Vsak zmagovalni projekt v posameznem sklopu bo nagrajen s promocijo v gospodarstvu in širši javnosti ter praktično delavnico po svojem izboru. Zmagovalni projekt pa bo nagrajen tudi z brezplačno članarino AmCham Slovenija in vikend paketom v New Yorku.

V sklopu Inovativnost so se predstavili naslednji projekti:

· Družba BTC in kolesarstvo, BTC, d.d.

· Halcomovo leto vrednot, Halcom, d.d.

· Stremite k vodenju ter motivacijski zapisi PwC žensk in vidnih Slovenk, PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Čeprav je bila izbira težka in so vsi projekti zmagovalni, je glasovalce najbolj prepričal Halcom s projektom Halcomovo leto vrednot, ki se je tako uvrstil v finalni izbor. Podjetje smo ljudje, ljudje smo vrednote! Da to zaživi v praksi, mora podjetje vzpostaviti okolje, ki omogoča ljudem izražanje njihovih lastnih vrednot, hkrati pa ponuditi okvir, katere od vrednot so za podjetje pomembne in potrebne.

V projekt je bilo v podjetju skozi celo leto vključenih 165 zaposlenih, ki so na tematiko vrednot, ki so jih sami identificirali skozi leto imeli različne aktivnosti, tako da so jih res živeli vsak dan. Aktivnosti so bile med drugim interni start-up izziv, igrice s QR kodami, kreativni skype sestanki in brezplačni objemi. Vrednote, ki so jih zaposleni sami izpostavili so: odgovornost, veselje do dela, kreativnost, fleksibilnost in odprtost, katerim so nato namenili po en mesec za zgoraj naštete aktivnosti. Da so kreativni so pokazali tudi pri predstavitvi projekta, kjer so uporabili pravega viteza, ki je predstavil kaj kreativnost pomeni zaposlenim v podjetju Halcom.

Na primeru Halcoma in Leta vrednot smo se srečali z inovativnim pristopom, kako vključiti vrednote 365/24/7 in s tem vplivati na organizacijsko klimo ter zavzetost zaposlenih. In kot je poudaril halcomov vitez ob koncu predstavitve: ”Vrednote je potrebno živeti, iz dneva v dan.”

Halcom pa je že drugič letos pridobil naziv najboljši med najboljšimi. Prvič v mesecu maju v sklopu Inovacija s projektom Money Talks 2014 – Advanced Skills Workshop.

V naslednjem sklopu, Odprtost, bodo predstavili nove tri poslovne prakse podjetij članov AmCham Slovenija, in sicer 8. septembra 2015.

Fotografije dogodka si oglejte na naši Facebook strani.