sl Slovenščina

Dan potem, ko smo dobili 13. slovensko vlado, smo organizacije, združene v Gospodarski krog, novi vladi pod vodstvom premierja Marjana Šarca in ministrom poslale čestitko, željo po sodelovanju in dialogu ter poziv k skupnemu ustvarjanju boljše Slovenije. 


V Gospodarski krog združene organizacije AmCham Slovenija, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Slovenije, Slovensko-nemška gospodarska zbornica in Združenje manager, si želimo konstruktivnega sodelovanja na vseh ravneh družbenega okolja. Gospodarsko okolje, ob upoštevanju socialnih norm, je ključ do tega. Zato pričakujemo, da bomo skupaj oblikovali ukrepe, ki lahko Slovenijo varno popeljejo v naslednje desetletje – tako na področju nujnih strukturnih reform kot na področju izboljšanja poslovnega okolja. Uspešnost poslovnega okolja je temeljna usmeritev, ki jo zasledujemo vse organizacije, združene v Gospodarskem krogu.


Vlado smo pozvali k vodenju odgovorne fiskalne politike oziroma zmerni rasti izdatkov države za namen višanja javno-finančnega presežka. Prepričani smo, da je čas za sprejetje ključnih reform, ki morajo nasloviti neugodne trende staranja prebivalstva ter jih narediti bolj vzdržne za javno blagajno. Pri tem imamo v mislih predvsem zdravstveno, pokojninsko in davčno reformo, posodobitev javnega sektorja ter politiko razreševanja kadrovske vrzeli, ki vključuje sodobno izobraževalno politiko, večjo prilagodljivost trga dela in politiko priseljevanja. Ne želimo si ponovitve nesistemskih pristopov, kot je bil ZUJF, ki je bil precejšen šok za ljudi in je še poglobil krizo.


Le z zmernim pristopom in razumnimi ukrepi, usmerjenimi v prihodnost, lahko krepimo naše konkurenčne prednosti in oblikujemo spodbudno gospodarsko okolje, ki bo zagotovilo nadaljnjo gospodarsko rast, investicije, zaposlovanje in posledično blaginjo državljank in državljanov Slovenije.