sl Slovenščina

16. maj, 2013 BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBERS – the European Services Forum, the European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises – Evropsko združenje obrti malih in srednjih podjetij, the Transatlantic Business Council – Čezatlantski gospodarski svet, the Transatlantic Policy Network – Čezatlantska politika mreženja, the American Chamber of Commerce to the EU – Ameriška gospodarska zbornica EU, AmChams Europe – Amerške gospodarske zbornice – AmCham v Evropi (vključno z AmCham Slovenija) ter US Chamber of Commerce – Gospodarska zbornica ZDA so ustanovile t.i. Business Alliance for a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)- Gospodarsko združenje za Čezatlantski prostotrgovinski sporazum in investicijsko partnerstvo.

Jürgen R. Thumann, predsednik BUSINESSEUROPE je dejal: “Združenje se obvezuje pomagati vladam pri pogajanjih in bo storilo vse, da bodo dogovori uresničeni. Pred nami so resda izzivi, vendar nameravamo s skupnim delom oživiti gospodarstvo in ustvariti nova delovna mesta na obeh straneh Atlantika”.

Alessandro Barberis, predsednik EUROCHAMBERS je dodal: “Danes smo dokazali, da evropsko gospodarstvo enotno soglaša s potencialnim zgodovinsko prelomnim sporazumom z Združenimi državami Amerike in da smo združeni v skupnem prizadevanju za zagotovitev razvoja in rasti podjetij vseh velikosti in delovnih mest za naše državljane”.

Pri AmCham Slovenija menimo, da bi bilo zelo pomembno spričo vključenosti ZDA in EU v Čezatlantski prostotrgovinski sporazum in investicijsko partnerstvo, da bi se poleg vlad, ki določajo pravila, tudi gospodarstvo odločalo o bistvenih vprašanjih in predlagalo rešitve.

Gospodarske organizacije, združene pod okriljem združenja, bodo prispevale inovativne rešitve za odpiranje novih trgov za uresničevanje Čezatlantskega prostotrgovinskega sporazuma in investicijskega partnerstva, ki je ambiciozno in celovito zastavljen.

Takšen sporazum lahko doprinese k znatnemu gospodarskemu profitu tako za EU (€119 milijard na leto) kot za ZDA (€95 milijard na leto). Trgovina in investicije pomenijo ključne dejavnike za delovna mesta in gospodarsko rast. Zatorej TTIP – Čezatlantski prostotrgovinski sporazum in investicijsko partnerstvo predstavlja neizpodbitno priložnost za spodbujanje gospodarstva tako na obeh celinah kot po vsem svetu.

Sporazum bo povečal konkurenčnost naših podjetij, vodil k večji rasti in najpomembnejše – k ustvarjanju novih delovnih mest.