sl Slovenščina

Zakon o čezmejnem opravljanju storitev je bil sprejet na podlagi evropskih direktiv, ki ščitijo napotene delavce, medtem ko omenjeni zakon omejuje poslovanje podjetij, ki svoje prihodke ustvarijo z delom v tujini. Najbolj sporna je določba, da podjetja lahko opravljajo čezmejne storitve le če letno vsaj 25% vseh prihodkov ustvarijo na domačem trgu. Kasneje se je določilo o deležu prihodkov spremenilo v ure – 80% vseh ur vseh delavcev (ne le napotenih) mora biti opravljenih v Republiki Sloveniji. To predstavlja veliko težavo za podjetja, ki imajo večino delavcev napotenih na delovišča po svetu. Finančna komisija skupaj s podjetji, ki jih je ta zakon prizadel, pripravlja komentar na omenjeni zakon.


Fokus Komisije ostaja ugodno davčno okolje, obenem pa ozaveščanje o novih tehnologijah, ki spreminjajo/bodo spremenile tudi finančni sektor kot npr. blockchain….