sl Slovenščina
Prosimo obvestite nas najkasneje do 30 avgusta.Vsak predstavnik člana AmCham Slovenije ima pravico kandidirati in biti izvoljen v Svet Guvernerjev, pod pogojem, da v Republiki Sloveniji biva v vsem mandatnem obdobju vsaj 9 mesecev v letu. Predlagatelji morajo imena kandidatov sporočiti Izvršnemu direktorju vsaj pet dni pred skupščino na kateri so na dnevnem redu volitve novih članov Sveta Guvernerjev. Kandidatura vsakega posameznika je veljavna, če jo pisno podpre najmanj sedem članov. Kandidate pa lahko predlaga tudi Svet guvernerjev.