sl Slovenščina

Posvet je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti. Zasnovan je s poudarkom na prikazu izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prestrukturiranja in postopkov zaradi insolventnosti.


Prvi dan je osredotočen na postopke prestrukturiranja, s poudarkom na refinanciranju z odkupom terjatev kot enem od načinov prestrukturiranja. Najprej bo govora o ocenjevanju vrednosti terjatev, saj je ustrezna ocena nujna predpostavka za pravilno postopanje pri tem načinu prestrukturiranja. V nadaljevanju bosta priznani odvetnik in strokovnjak iz ene od bank na podlagi izkušenj v številnih postopkih prestrukturiranja prikazala dobre prakse, ki so se izoblikovale, predstavljen pa bo tudi odkup hipotekarnih terjatev kot način »plačila« kupnine za nepremičnino. Prvi dan se bo zaključil z okroglo mizo o pravnih vprašanjih v zvezi s prenosom terjatev, zavarovanih z zastavno pravico.


Kmalu bo minilo prvo desetletje instituta osebnega stečaja v naši ureditvi, še vedno pa budi dileme v praksi. Vprašanja, povezana z odpustom obveznosti v postopku osebnega stečaja ter razmerjem med tem postopkom in izvršbo, bodo strokovnjaki obravnavali drugi dan dogodka. V nadaljevanju bosta predstavljena sodna praksa v teh postopkih in pa uveljavljanje izločitvene pravice v stečajnem postopku, tudi drugi dan posveta pa se bo končal z okroglo mizo, tokrat na temo procesnega položaja stranke in materialnopravnih udeležencev v stečajnem postopku.


Vabljeni, da se nam pridružite – 25. in 26. januarja 2017 v Ljubljani!


Organizatorji: Pravna fakulteta v Ljubljani, Planet GV, Tax-Fin-Lex in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani


 


P.S. Še nimate knjige Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-G, Uvodna pojasnila?


Naročite jo že danes in si tako pridobite še dodaten 10-odstotni popust pri udeležbi na Dnevih insolvenčnega prava 2017. 


Cena knjige: 98 €. Več o knjigi in naročilu lahko najdete tukaj.