sl Slovenščina

Posvet je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti. Zasnovan je s poudarkom na prikazu izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prestrukturiranja in postopkov zaradi insolventnosti.

Prvi dan je osredotočen na postopke prestrukturiranja. Najprej bodo obravnavani ekonomski vidiki insolventnosti in prestrukturiranja, saj so ekonomske vsebine nujna predpostavka izbire ustreznega postopka, načinov in ukrepov prestrukturiranja. V nadaljevanju bodo priznani odvetniki in drugi strokovnjaki na podlagi izkušenj v številnih postopkih prestrukturiranja prikazali dobre prakse, ki so se izoblikovale.

Optimizacija prodaje premoženja v stečajnem postopku je osrednji instrument za dosego najugodnejšega poplačila upnikov. Za dosego te optimizacije je pomembna zlasti pravilna (smotrna) izbira načina prodaje oziroma kombinacije teh načinov. O tem bo govora drugi dan posveta, ki ga bomo zaključili z okroglo mizo, ki bo razdeljena na dva sklopa. V prvem sklopu bo predstavljena dopolnitev ureditve osebnega stečaja, predlagana z novelo ZFPPIPP-G. V drugem sklopu pa bodo obravnava aktualna pravna vprašanja, ki se pojavljajo v sodnih postopkih zaradi insolventnosti.

Vabljeni, da se nam pridružite – 3. in 4. marca 2016 v Portorožu!

Organizatorja: Pravna fakulteta v Ljubljani in Planet GV

Več na www.planetgv.si/dip, kjer se lahko tudi prijavite.