sl Slovenščina

Tehnologija lahko spremeni življenja ljudi le, če imajo dostop do njenih zmožnosti in jih znajo uporabiti. V svetu po pandemiji Covid-19, ki je prizadela gospodarstvo in številna delovna mesta, bodo morali vsi ljudje, zlasti pa v najbolj prizadetih panogah, pridobiti nova znanja, da bodo lahko uspešni v gospodarstvu in družbi, ki bosta digitalna bolj kot kdaj koli prej. A kako poskrbeti za razvoj tovrstnih veščin? 

AmCham Slovenija je ponosni partner MIcrosoftove pobude “Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti”, kjer vzpostavljajo brezplačen program usposabljanja, ki bo ponudil nove poti za samostojno učenje ključnih digitalnih znanj. V središče postavljajo znanja, ki jih slovenska podjetja in organizacije najbolj potrebujejo, kot so znanja za učinkovito delo s podatki in poslovno analitiko, razvoj rešitev brez ali z malo računalniške kode ter razvoj programske opreme.

Pobuda, ki jo poleg Microsofta Slovenija podpirajo še Fast Lane Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Adecco H.R., Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem, bo približala ključna znanja za uspešno delo in življenje v digitalni dobi. S pobudo nagovarjajo študente, iskalce zaposlitve ter zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo zaradi vse hitrejše digitalizacije pridobiti dodatna znanja in spretnosti, da bodo lahko najbolje uporabili vse prednosti sodobnih tehnologij. Na voljo so jim štirje brezplačni učni programi za poslovno in podatkovno analitiko, razvoj aplikacij in programski razvoj z malo ali brez kode, ki vključujejo tudi praktična spletna predavanja uveljavljenih slovenskih in tujih strokovnjakov.

Okrevanje gospodarstev bo potekalo sredi dolgoročnih trendov digitalizacije in avtomatizacije s sodobnimi tehnologijami, kot so umetna inteligenca, strojno učenje, računalništvo v oblaku in internet stvari. Slovenija je pri tem pred zahtevno nalogo, saj po ugotovitvah OECD-ja sodimo med države z največjim deležem delovnih mest, ki jih zelo ogroža avtomatizacija. Zelo hitro moramo dvigniti raven digitalnih znanj in vsem prebivalkam in prebivalcem olajšati dostop do vseživljenjskega učenja in dodatnih usposabljanj,” je povedala Barbara Domicelj, direktorica Microsofta Slovenije. “Danes predstavljena pobuda, ki je združila kar 18 deležnikov iz slovenskega javnega in zasebnega sektorja, kaže na široko zavedanje izziva pred nami, zato verjamem, da bo Slovenija zagotovo med zmagovalkami digitalnega prehoda.”

Za uspešno digitalno preobrazbo so pomembne tako digitalne kompetence javnih uslužbencev kot tudi naših končnih uporabnikov, torej državljanov in tudi podjetij. Državljani, ki se zavedajo potenciala digitalnih tehnologij, bodo znali od države zahtevati sodobne rešitve in tudi sodelovati pri njihovem soustvarjanju. Javni uslužbenci, ki se zavedajo tega potenciala, pa bodo ustvarjali boljše predpise, boljše rešitve in boljše storitve, zelo pomembno je tudi, da se bodo z digitalnimi tehnologijami lahko bolj približali državljanom in s njimi tesneje sodelovali,” je povedal Boštjan Koritnik, minister za javno upravo.