sl Slovenščina

Sestanek Delovno pravne komisije je postavil nekaj ključnih kratkoročnih ciljev:

-aktivna vključitev in zagovarjanje argumentov v delovna telesa, ki oblikujejo in sprejemajo ter reformirajo delovno zakonodajo

-tesna povezava s ključnimi osebami na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sindikati, vse s ciljem zagotavljanja poslovnega okolja, ki podjetjem omogoča nemoteno zaposlovanje in delavcem zagotavlja pravice, ki mu pripadajo

-pregled in dopolnitev Dokumenta o stališčih – Position Paper